Pagina
Menu

Vorig leven

Vorige levens ja of nee?

Het is voor mij persoonlijk niet zo interessant of we een vorig leven hebben gehad en zo ja welk leven..................
Die terminologie gebruik ik om één en ander wat duidelijker te kunnen uitleggen aan een cliënt.

We komen ter wereld als een unieke persoonlijkheid met een totaal programma aan kwaliteiten, eigenschappen, (uiterlijke) kenmerken, vaardigheden, ervaringen en gewortelde emoties. Bij het laatste bedoel ik reactiepatronen vastgezet in ons systeem door een ervaring daar aan (vorig leven) vooraf gegaan. We zijn niet onbevangen in ons gedrag, de één is enthousiast en de ander is wat gereserveerder. Hoe komt dat dan?

Als kind sluimeren die ervaringen op de achtergrond. Je bent allereerst alleen nog maar aanwezig en laat je voeden en verzorgen.
Wel kan er in deze periode ook al een oude emotie "gevoed worden" bv. als je aan je lot wordt overgelaten, of geadopteerd (hier kom ik later op terug) wordt enz. Vaak is deze situatie gekoppeld aan planeten of karmische punten in het vierde huis, denk bv. aan Cheiron of Zwarte Maan in 4.

Het kind wordt geboren,  is onbewust en vol enthousiasme om aan de taak van de Noordelijke Maansknoop te beginnen, immers dat is waar het om gaat in dit leven. Gaandeweg doet het kind ervaringen op en wordt het zich bewuster van zichzelf, ontstaat er kennis maar kan oude pijn ook weer een rol gaan spelen.

Een kind met de Noordknoop in 7 moet leren in het leven door middel van relaties en samengaan. Moet leren compromissen te sluiten en rekening te houden met de ander. vb. Een peuter loopt voor het eerst af op een ander kind om samen op een fietsje te fietsen maar wordt weggeduwd. Er volgt een teleurstelling, maar het gebeurt daarna bij een ander nog een keer en misschien nog wel een keer weer. Er ontstaat een gevoel van: dan ga ik wel in m`n eentje spelen, ik doe het zelf wel, of ik heb de ander niet nodig. Op dat moment ga je weer naar de Zuidknoop omdat je je veilig voelt in je oude ervaring. Je bent immers op aarde gekomen met het oude beeld van ik kan alles alleen wel en ik neem de initiatieven. (Zuidknoop in 1 = Ram) Dat gaat een tijdje goed maar op deze wijze maak je niet echt vriendjes, dus zal op een bepaald moment toch de Noordknoop zich weer aandienen en dan is het heel belangrijk hoeveel ervaringen het kind al heeft opgedaan om hier beter mee over weg te kunnen.

Wat is de invloed van Karma?

 

We gaan er van uit dat een kind ervaringen/emoties heeft ondergaan die voor een deel ook zijn persoonlijkheid bepalen. vb. Iemand wordt geboren met een Zon/Cheiron conjunctie. Dat betekent dat deze persoon een opgeslagen emotie heeft dat hij/zij niet gewenst is (geweest) niet gezien als persoon, er niet toe doet of misschien het gevoel heeft niets te betekenen. Cheiron is onze karmische pijnplek, op de Zon, onze bewuste kant, geeft dat een gevoel van pijn wanneer je jezelf wilt zijn.

Praktijkvoorbeeld:
Een man heeft een Zon/Cheiron conjunctie, zijn partner vertelt over de moeilijke relatie tussen hun twee. Ik probeer de emotie uit te leggen van waaruit de man reageert op de omstandigheden. Vaak zeg ik wel vanuit een vorig leven enz. enz................... om het een beetje op afstand te plaatsen maar in het merendeel van het geval is het ook het huidige leven. Dus vertel ik haar dat hij in een vorig leven afgewezen is geweest in de vorm van bv. te vondeling gelegd of te zijn geadopteerd. Reactie hierop: hij is in dit leven geadopteerd.
Vervolgens krijg ik een situatie uitgelegd waarin de man heel specifiek reageert op zijn partner terwijl zij en ik dat volkomen anders zouden zien/voelen. Vanuit het adoptieverhaal/gevoel kun je als partner ineens meer begrip krijgen voor de situatie omdat de reactie van de man niet primair gericht is op zijn partner. Maar het is een overreactie die teweeg gebracht wordt door de oude kwetsbare plek die geraakt is. De vrouw is enkel en alleen de trigger, degene die de oude pijn oproept, maar niet de veroorzaker.

Wanneer zowel man als vrouw zich daar bewust van worden kan men ermee aan het werk gaan om het op te lossen. Het is zelfs zo dat er al iets kan veranderen als de vrouw een ander inzicht hierin krijgt en geen gevoel of gedachte uitzendt van woede of onbegrip richting de partner. Wanneer we in ons denken de situatie anders gaan benaderen, verandert er al iets. Gedachten worden uitgezonden op een ander niveau dan het aardse communiceren, maar ook gedachten worden door de mensen om ons heen opgevangen.

Praktijkvoorbeeld:
Een ander vb. van een karmisch aspect: een vrouw van 60 belt mij op en vertelt dat haar hele leven in het kader staat van de dood. Ze voelt aan wanneer mensen komen te overlijden en heeft zelfs twee broers verloren op exact dezelfde dag met 2 jaar ertussen. Ook dit wist ze van tevoren. In haar horoscoop kijkend, kom ik tot de conclusie dat daar dan ook een behoorlijke opdracht ligt op dat vlak, ja hoor, Pluto conjunct de Noordelijke Maansknoop in het eerste huis. Ik vertel haar dat haar levensopdracht gaat over thema`s die te maken hebben met leven en dood maar dat het ook bedoeld is om gebruik te maken van het talent dat ze hierin heeft.


Zolang je bang bent voor jezelf en je kwaliteit, schep je daar onbewust lastige situaties door. Vervolgens vraag ik haar hoe de bevalling van haarzelf is verlopen. Het eerste huis zegt ook iets over je geboorte en Pluto daarin geeft aan dat er een enorme ervaring heeft plaatsgevonden in de vorm van intensieve kracht, iemand anders vertelde eens dat ze werd gelanceerd tijdens de geboorte. Maar het kan ook samenhangen met levensbedreigende situaties of thema`s die met leven en dood hebben te maken of het overlijden van een dierbare terwijl je aan het bevallen bent kan. Het zijn in ieder geval gebeurtenissen die een enorme impact hebben op zowel de moeder als het kind. De vrouw uit het voorbeeld vertelt dat ze is geboren op een kerkhof terwijl haar moeder, samen met andere familieleden, op de vlucht was tijdens de tweede wereldoorlog.

Geboren worden op een kerkhof: dan staan leven en dood wel heel dicht bij elkaar, dat is echt de planeet Pluto. Pluto staat voor onze angst om van de geest in de stof te gaan, geboren te worden, maar ook om weer vanuit de stof naar de geesteswereld te gaan, te sterven. In beide processen is er de angst voor het loslaten van datgene waarmee je op dat moment verbonden bent. De ervaring die ik hiervoor beschreef, is al aanwezig en is karma wat in een andere vorm "in een vorig leven" beleefd is en waar zich een emotie aan heeft gekoppeld. In dit leven is het de bedoeling dat de vrouw ook de andere kant van de emotie leert zien en er zelfs iets positiefs mee kan gaan doen. Het kan heel goed zijn dat haar gewortelde emotie iets te maken heeft met het feit dat ze is omgekomen tijdens een strijd of gevecht in een vorig leven of heeft gestreden voor haar leven en waarschijnlijk moet ze in dit leven ervaren dat dood niet altijd met strijd gepaard hoeft te gaan. In dit leven kan ze echter nog steeds het idee hebben dat ze een continue strijd levert met de ander/partner om te kunnen overleven.

Karma heeft in mijn optiek niets te maken met goed of fout en verkeerde dingen gedaan hebben waarvoor je moet boeten, ONZIN!!! Het is de bedoeling dat de emotie anders beleefd wordt in een andere situatie (leven) en niet steeds weer de voorbode is voor afweer en confrontatie waardoor de angst alleen maar groter wordt. Onze emoties zitten in ons hart, en hoe meer we ervaren, hoe volkomener we worden als mens; rijker.

De moraal wordt bepaald door de tijdsgeest, de langzame planeten. In de middeleeuwen kon je vervolgd worden voor hekserij (Pluto in Ram) als je ook maar iets deed wat niet acceptabel was. Zelfs personen die in staat waren anderen op wonderbaarlijke wijze te genezen gingen op de brandstapel! Pluto In Ram kan behoorlijk in verzet komen tegen alles en iedereen waar men zich door bedreigd voelt. Dus wat geoorloofd is, wordt bepaald door de samenleving of de dictatuur van dat moment en alles wat daar niet mee strookt wordt radicaal uitgeroeid. Deze periode staat in het teken van fanatieke wedijver.

Wie bepaalt dan wat goed of slecht karma is? En iemand die in dit leven helemaal verkeerd leeft volgens onze maatstaven, moet die dan boeten voor een goed vorig leven? Nee daar gaat het niet om. Het gaat om het leerproces. Hoe meer emoties we hebben doorleefd, hoe rijker en volkomener de geest is. Als je slachtoffer van iets bent geweest, kun je een volgend moment de dader zijn om uiteindelijk in evenwicht te komen door beiden kanten te ervaren zodat je kunt werken aan je healing. Dit herken je ook in de drie fasen van Cheiron. Die drie fasen vinden in één mensenleven plaats, terwijl karma invloed heeft op meerdere levens.

 

Pagina
Menu

Laatste update:
20-03-2024

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login