Pagina
Menu

De Yod

Deze niet zo erg veel voorkomende configuratie doet zich voor als tenminste twee planeten een sextiel met elkaar maken en beide in een inconjunctie met een derde planeet staan; in de horoscooptekening geeft dat een grote Y-figuur te zien. De derde planeet vormt het apexpunt van de Yod; hij weerspiegelt een belangrijk principe, dat op een heldere en doelgerichte manier tot uitdrukking moet worden gebracht, voordat - op een bepaald tijdstip in ons leven - de configuratie als geheel werkzaam kan worden.

Op overeenkomstige wijze als bij de dynamiek van het T-Vierkant vormt de apexplaneet ook hier het brandpunt van de configuratie. De aard ervan onthult de karakteristieke drijfveren die de uiterlijke manifestatie van de Yod bepalen. De configuratie wordt ook wel de 'Vingerwijzing van God' genoemd.

Een bijzondere opgave
Een Yod in de horoscoop betekent een bijzondere opgave; de configuratie stimuleert ons er met name toe datgene te verhelderen en te veranderen wat ons totale functioneren in de weg staat. Innerlijke en uiterlijke krachten wekken hier samen spanningen op, die op den duur in de vorm van een crisis in ons bewustzijn naar buiten zouden kunnen komen. Er kunnen jaren verstrijken voordat dit keerpunt bereikt wordt, en pas dan zien we dat we over alternatieven beschikken.

Wanneer het echter eenmaal zo ver is, zijn we ook rijp voor een ingrijpend, door het lot bepaalde verandering in ons leven. Op dat moment krijgt onze levensstijl een totaal ander brandpunt en kunnen we die dan ook drastisch veranderen. Wanneer we op het punt zijn dat de Yod werkzaam gaat worden, lijkt dat op de situatie dat we bij een splitsing van wegen uitkomen en één van de twee wegen moeten kiezen, hoewel we van geen van beide met zekerheid weten waar hij uiteindelijk uitkomt. We zijn ons er enkel van bewust dat we eenvoudig een nieuwe weg moeten inslaan.

Deze koersverandering is geen kwestie waarover we een bewuste en weloverwogen beslissing kunnen nemen op grond van een duidelijk besef van de mogelijkheden die er een rol bij spelen (zoals bij de opgave van een oppositie), maar is er één waarbij we - zonder dat duidelijk te beseffen - tot een bepaalde keuze worden genoodzaakt. Hoewel het er de schijn van kan hebben dat de nieuwe richting, wanneer ze eenmaal is ingeslagen, te abrupt optreedt en we er niet op voorbereid zijn, hebben we er in feite al jarenlang onze krachten voor verzameld.

De verandering door het bereiken van een hoger bewustzijnsniveau, komt tot uiting op levensgebieden die worden aangegeven door de huizen die bij het Yod betrokken zijn, in het bijzonder die welke door de apexplaneet en het daartegenoverliggende punt worden bezet. Tot op het moment dat de Yod volledig werkzaam is, kan deze reactieplaneet het evenwicht verstoren en conflicten veroorzaken tot het hanteren van de energie van de apexplaneet.
 

De werking van de apexplaneten in de Yod

De Zon als apex:
het centrale thema in het leven heeft te maken met persoonlijke aanpassing en zelfcorrectie. Veranderingen moeten aangebracht worden op het vlak van de wil, macht, autoriteit en trots.

De Maan als apex:
de emotionele ontwikkeling heeft sensitieve veranderingen nodig. Er is een gebondenheid aan verwarde, vervormde indrukken uit het verleden, die objectief waargenomen en verhelderd moeten worden, voordat het gevoelsleven zich verder kan ontwikkelen en je kan leiden.

Mercurius als apex:
alle losse eindjes aan elkaar knopen. Er is een communicatieprobleem met de omgeving. Men slaagt er niet in de gedachten zodanig vorm te geven dat ze uitgangspunt voor het handelen zijn. Leren ideeën praktisch te gebruiken.

Venus als apex:
hier kan men zich in het begin van het leven niet vinden in de waarden van de sociale omgeving. Door de introspectieve beoordeling van mensen verschilt het perspectief op relaties van dat van anderen en is men meestal niet in staat op de behaaglijke, vlotte manier contact te maken zoals kenmerkend is voor Venus.

Mars als apex:
in het begin van het leven wordt inefficiënt omgegaan met de fysieke energie of heeft men moeite op een directe en open manier dingen voor zichzelf te doen. De wijze waarop men voor zichzelf opkomt heeft correctie nodig.

Jupiter als apex:
in het begin van het leven kan men zich niet vinden in de wetten, overtuigingen en morele codes van de maatschappij, terwijl niettemin verwacht wordt dat men ernaar leeft.  Men is niet goed in staat de alledaagse zaken goed te regelen. Men heeft de neiging zich niet consequent in te spannen en schenkt doorgaans te weinig aandacht aan belangrijke details.

Saturnus als apex:
dit kan als een zeer karmische configuratie beschouwd worden, omdat deze planeet het lotsgebonden karakter van de Yod accentueert. Men ervaart angst en onzekerheid meestal als gevolg van inconsequent gedrag van gezagsfiguren in het verleden. Voordat men op de tweesprong van het leven aankomt, is men voortdurend bezig met de behoefte aan zelfbehoud en zekerheid voor het ego. Men is niet in staat in de jeugd de eigen identiteit te bepalen en er structuur aan te geven.

Uranus als apex:
in het begin van het leven ervaart men zich erg verschillend ten opzichte van anderen en voelt men zich op een andere golflengte zitten. Vaak wordt er geprobeerd zich voortdurend aan te passen in een poging om het uniek- zijn te accepteren en tegelijkertijd met anderen op de voorgeschreven, conventionele manier om te gaan.

Neptunus als apex:
men voelt in het begin van het leven geen contact met de gewone alledaagse realiteit van de omgeving en koestert een verlangen om ‘elders” te zijn, waar het leven in alle opzichten rustiger, vrediger en mooier is. De noodzakelijke sociale aanpassingen worden het liefst uit de weggegaan door zich in een ivoren toren op te sluiten en de harde werkelijkheid van op een veilige afstand gade te slaan.

Pluto als apex:
hier begint men aan het leven met een bijzonder dieptebewustzijn en emotionele intensiteit: men is echter maar zelden in staat deze kwaliteiten naar de oppervlakte te brengen. De doordringende waarnemingen worden meestal niet begrepen door anderen en men kan ze doorgaans niet met hen delen. Men is geneigd zich nog sterker in het innerlijk leven terug te trekken en krijgt op die manier gemakkelijk het gevoel buiten de alledaagse oppervlakkige bezigheden van de omgeving te staan.

 

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login