Pagina
Menu

De ascendant

Als je niet weet in welk teken je ascendant valt, klik dan hier.

De Ascendant - De poort naar de buitenwereld

Voordat we de Ascendant individueel duiden, willen we in het kort duidelijk maken wat de betekenis daarvan is.

De Ascendant is het dierenriemteken dat op het tijdstip van de geboorte in het oosten boven de horizon komt. In overdrachtelijke zin kenmerkt dit teken het verwachtingspatroon waarmee wij door het leven gaan.

Die eerste indruk begeleidt ons dagelijks, en zal vanwege zijn specifieke aard al onze gebeurtenissen en ontmoetingen beïnvloeden. Daardoor wordt de Ascendant tekenend voor alle overige energieën die in onze horoscoop werken en naar buiten komen. Hij beschrijft de manier waarop wij onze horoscoop beleven en de buitenwereld tegemoet treden, en daarmee een belangrijk deel van onze identiteit.

Nu dringt zich al snel de vraag op wat dan wel het onderscheid is tussen de Ascendant en de positie van de Zon in zijn dierenriemteken, die immers in onze horoscoop de kern van de persoonlijkheid beschrijft. Wordt ons duidelijk hoe moeilijk het voor anderen en voor onszelf is om onderscheid te maken tussen de uiting van de persoonlijkheid enerzijds, en de persoonlijkheid zelf anderzijds, dan zien we tegelijk de beperkte betekenis van het antwoord op onze vraag. Het gaat er veel meer om, de positieve uitdrukking van een teken te beleven en in harmonie met de overige energieën en behoeften te brengen. Maar nu wat u betreft:

De invloed van de 12 tekens op de ascendant

 

 Ram-ascendant
Degenen met ascendant Ram zijn vaak impulsieve, strijdvaardige personen. Zij willen onafhankelijk zijn en de dingen op hun eigen manier doen. Zij hebben een positieve instelling en stralen dit ook uit. Hard werken is voor hen vanzelfsprekend en zij zullen een ander niet snel belasten met hun problemen.

Zij benaderen het leven op een actieve, energieke en assertieve manier. Daardoor zijn zij in staat om, als zij zich een keer ongelukkig of depressief voelen, hun gevoelens te relativeren. Zij hebben een onafhankelijke instelling, ook in hun werk. Samenwerken kan hierdoor soms lastig zijn. Gebeurtenissen worden door hen genomen zoals ze komen, zij denken er niet al te veel over na, zij reageren gewoon.

Op momenten dat het ze allemaal te veel wordt kan hun onafhankelijke en positieve houding zich tegen hen keren. Mensen zijn het niet van ze gewend dat zij hun werkelijke gevoelens uiten en zullen ze dan ook niet zo snel serieus nemen. Hierdoor kan het soms wat langer duren voordat men doorheeft dat zij nu echt sympathie en steun nodig hebben.

 Stier-ascendant
Degenen met ascendant Stier komen als standvastige, rustige en praktische personen op anderen over. Zij zullen hun gevoelens niet snel tonen, maar ondertussen stralen zij toch een bepaalde warmte en vriendelijkheid uit.

Zij zijn zeer gesteld op de goede dingen des levens. Tijd voor ontspanning moet er zijn vinden zij. Zij zullen niet snel haastig of ondoordacht handelen - dat ligt ze niet zo erg. Zij nemen de tijd voor dingen en zij zijn in staat om geduldig een taak te voltooien. Zien zij echter in dat de taak niet succesvol zal zijn, dan doen zij het niet: het zijn praktische mensen en als zij iets doen dan willen zij ook iets bereiken.

Zij kunnen nogal koppig zijn, met name als een ander ze tot iets wil dwingen. Hoe groter de druk, hoe groter hun tegenwerking. Worden zij op een vriendelijke manier benaderd en weet iemand ze te overtuigen, dan zullen zij alle medewerking verlenen.

 Tweelingen-ascendant
Degenen met ascendant Tweelingen hebben een open en flexibele geest. Zij zullen hun leven lang nieuwsgierig blijven naar nieuwe ideeën en ervaringen. Gecombineerd met een actieve houding en een zekere rusteloosheid zorgt dit ervoor dat zij er behoefte aan hebben om andere mensen te ontmoeten en dingen te beleven. Hun voorkeur gaat dan ook uit naar werkzaamheden of andere bezigheden waarbij zij in de gelegenheid zijn om in een korte tijd veel verschillende dingen te doen.

Zij zijn sociaal zeer vaardig, praten gemakkelijk en vinden het leuk om deel te nemen aan gesprekken. Hun creativiteit kan zich op allerlei manieren uiten. Zij zijn eigenlijk altijd op zoek naar dingen waarmee ze hun hersens bezig kunnen houden. Passiviteit en de dingen gelaten over hen heen laten komen is niets voor ze.

Worden zij in hun ontwikkeling of beweging beperkt door iets, dan roept dit irritatie bij ze op. Zij zijn dan niet meer in staat om zich te concentreren. Alhoewel zij wel degelijk over uithoudingsvermogen beschikken is het toepassen daarvan niet hun sterkste kant: als hun interesse afneemt zullen zij sneller ergens mee ophouden.

 Kreeft-ascendant
Degenen met als ascendant Kreeft zijn gevoelige personen. Zij staan zeer open voor de gevoelens van anderen en zij zullen mensen dan ook niet snel pijn doen: dat staat ze tegen. Zekerheid en geborgenheid zijn voor hen zeer belangrijk. Zij kunnen dan ook erg gehecht zijn aan vertrouwde plaatsen en mensen.

Over het algemeen proberen zij op een vriendelijke en beleefde manier met anderen om te gaan. Hun diepere gevoelens en gedachten zullen zij niet zomaar uiten. Zij zijn vriendelijk maar niet open: pas als zij iemand helemaal vertrouwen stellen zij zich open. Is dit stadium eenmaal bereikt dan gaan deze vriendschappen of relaties heel lang - zo niet de rest van hun leven - mee.

Hun gevoeligheid kan ze ook danig in de weg zitten. Op momenten dat zij minder zeker van zichzelf zijn, vinden zij het moeilijk om kritiek of harde woorden te verdragen. Hun manier om hiermee om te gaan is door net te doen alsof het ze allemaal niets kan schelen: zij sluiten zich dan af.

 Leeuw-ascendant
Degenen met ascendant Leeuw hebben vaak een sterke persoonlijkheid; hun eerlijkheid en waardigheid maken hen vaak tot het middelpunt van de belangstelling - iets wat zij eigenlijk best wel prettig vinden. Als hen iets dwars zit, of iemand heeft hen gekwetst, dan willen zij dit eigenlijk liever niet tonen. Zij zouden het liefst altijd vol zelfvertrouwen overkomen.

Zij zijn echte idealisten: loyaal en recht door zee. Mensen die integer en oprecht zijn kunnen op hun trouw rekenen. Zij beschikken zeker over leiderscapaciteiten. Zij hebben dan ook graag de leiding, en dat doen zij goed. De verantwoordelijkheden die met het leiderschap meekomen zullen zij niet vermijden. Zij begrijpen dat leidinggeven niet alleen macht en voorrechten inhoudt.

Soms zit hun trots ze in de weg; dan blijven zij koppig bij hun mening of standpunt. Zij maken ook graag indruk, hetzij met hun uiterlijk, hetzij met mooie en dure dingen. Soms verwarren zij "duur" met "goed" en "kwaliteit": als een ander onder de indruk is dan zal het wel goed zijn, toch?

 Maagd-ascendant
Degenen met ascendant Maagd zijn meestal zachtaardige, nette en ordelijke personen. Kunnen zij anderen helpen, of hebben zij werkzaamheden waar zij hun hart in kunnen leggen, dan zijn zij op hun best en uitermate gelukkig.

Zij zijn praktisch ingesteld en zullen zeker geen tijd verspillen met dagdromen. Zij stellen hoge eisen aan zichzelf - en aan anderen - in hun hang naar perfectie. Daarbij kunnen zij soms het gevoel hebben niet echt interessant te zijn. Zij denken soms dat er maar een paar mensen zijn die hen aardig vinden. Juist deze verlegenheid zorgt er voor dat de meeste mensen hen erg vriendelijk vinden.

Zien zij ergens de zin niet van in, dan houden zij er ook vrijwel meteen mee op. Alles wat ze doen moet ergens toe dienen, een reden hebben. Is dat niet zo, dan verliezen zij snel hun interesse. Zij kunnen het leuk vinden om dingen te maken. Naarmate zij ouder worden zal werk voor hen belangrijker worden.

 Weegschaal-ascendant
Degenen met ascendant Weegschaal worden door anderen gezien als charmante, elegante personen, met goede sociale vaardigheden. Zij stralen een bepaalde warmte uit, en omdat zij mensen proberen te overtuigen door middel van hun charme kunnen mensen nooit echt boos op ze worden, zelfs als hun gedrag irritatie of ergernis oproept.

Zij zijn echte vredestichters. Daar waar conflicten of ruzies zijn, zullen zij altijd proberen om de zaak weer in het reine te brengen. Zij hechten veel waarde aan goede omgangsvormen, elegantie, warmte en mooie dingen. Lelijke of onprettige zaken proberen zij te vermijden. Kunnen zij dat niet dan zullen zij proberen ze mooier te maken dan ze zijn, of er in ieder geval het beste van te maken.

Boze mensen, een omgeving waar spanningen zijn - deze zaken zijn niet echt aan ze besteed. Met name omdat zij het erg belangrijk vinden om aardig gevonden te worden, zijn dit omstandigheden waarin zij in de war kunnen raken en kunnen vergeten om te vechten voor datgene wat zij belangrijk vinden.

 Schorpioen-ascendant
Degenen met ascendant Schorpioen zijn gevoelige personen. Zij staan open voor de gevoelens van anderen en hebben een meer dan gemiddeld inzicht in mensen. Daarnaast kunnen zij snel beledigd zijn. Hun interesse in anderen gaat verder dan hun gevoelens en hun ideeën: zij willen weten waarom mensen dingen doen zoals ze doen. Hebben zij eenmaal een standpunt ingenomen, dan staan zij hier ook voor.

Zij zullen hun gevoelens niet snel uiten. Hierdoor weten anderen niet altijd wat ze aan ze hebben en kunnen zij enigszins geheimzinnig of zelfs achterbaks overkomen. Hun temperament zit ze hierbij in de weg: Zij kunnen koppig zijn en snel beledigd. Is hun woede eenmaal aangewakkerd dan valt deze niet snel te blussen. Zij kunnen in dergelijke situaties zeer scherp en sarcastisch zijn.

Elke nieuwe ervaring wordt door hen voor meer dan 100 procent beleefd, het woord extreem komt niet in hun woordenboek voor. Zij storten zich echter nooit ergens hals-over-kop in: zij denken van te voren goed na en de risico's die zij nemen zijn eigenlijk altijd goed doordacht.

 Boogschutter-ascendant
Degenen met ascendant Boogschutter hebben er behoefte aan om hun eigen leven te leiden. Daarnaast voelen zij zich ook niet echt geroepen om anderen te vertellen hoe zij hun leven zouden moeten leiden. Zij willen niet verantwoordelijk zijn voor anderen, zij hebben genoeg aan hun eigen leven.

Zij zijn openhartige personen, eerlijk en open. Voor hen zijn warmte en sfeer erg belangrijk. Zij beschikken over een grote hoeveelheid energie en zij vinden het hoogstwaarschijnlijk heerlijk om buiten te zijn. Hun vrijheid is ze lief. Inperkingen, van welke aard ook, maken hen onrustig.

Zij proberen het leven zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te houden. Sociale omgangsvormen maken dit af en toe onmogelijk en dat kunnen zij lastig vinden. Deze wens, gecombineerd met hun openhartigheid, leidt er soms toe dat zij "te eerlijk" zijn. Mensen kunnen hen dan bot en tactloos vinden en zich gekwetst voelen. Zij hebben echter nooit kwaad in de zin.

 Steenbok-ascendant
Degenen met ascendant Steenbok benaderen het leven serieus. Zij zijn praktisch ingesteld, nuchter en ambitieus: zij willen iets bereiken in deze wereld. Een kans om dit te doen wordt hen niet zomaar geboden, zij werken er (soms zeer) hard voor. De wereld is dan ook voor hen een harde en moeilijke plek, het komt ze niet aangewaaid. Hun doorzettingsvermogen zorgt er voor dat zij er uiteindelijk wel komen.

De relaties met mensen waar zij om geven zijn erg belangrijk voor ze. Als zij een relatie aangaan, met een vriend of een partner, dan is het eigenlijk hun bedoeling dat deze eeuwig duurt. Zij voelen zich het beste als deze geliefden achter hen staan en hen steunen in de zaken waar ze mee bezig zijn.

Als zij geconfronteerd worden met mensen, bij wie het leven vanzelf lijkt te gaan, dan kan dit enige jaloezie en weerzin bij ze wekken. Zij kunnen een dergelijke levenshouding niet echt begrijpen. Toch kijken zij op tegen mensen die hard gewerkt hebben en daarmee een bepaalde positie bereikt hebben. Zij proberen van deze mensen te leren.

 Waterman-ascendant
Degenen met ascendant Waterman zijn over het algemeen rustige personen. Zij zijn in staat om hun gevoelens onder controle te houden en zij beschikken over een goed verstand. Nieuwe ervaringen en ideeën zijn altijd welkom: zij staan er open voor en zijn vaak op zoek naar nieuwe, andere manieren om dingen te doen.

Zij proberen de mensen vriendelijk te benaderen. Zien zij iemand oneerlijk behandeld worden dan zullen zij hiertegen in opstand komen. De zwakkeren in de samenleving kunnen over het algemeen op hun sympathie en bijstand rekenen. Zij hebben een innerlijke weerstand tegen mensen die een houding aannemen alsof ze beter zijn dan een ander.

Gezag en macht zijn zaken waar zij moeite mee hebben: zij zullen het niet snel aanvaarden. Pas op het moment dat zij er van overtuigd zijn dat de ander volstrekt eerlijk is zullen zij buigen voor het gezag van die ander. Omdat zij over het algemeen meer met hun verstand dan met hun gevoel werken kunnen zij weinig begrip opbrengen voor mensen die zich door hun gevoel laten leiden.

 Vissen-ascendant
Degenen met ascendant Vissen zijn gevoelige personen, die altijd voor een ander klaarstaan. Zij kunnen idealistisch ingesteld zijn en behoefte hebben aan een hoger doel in het leven. Zij hebben veel begrip voor de gevoelens van andere mensen, zoveel zelfs dat zij deze gevoelens als hun eigen gevoelens kunnen ervaren.

Het is voor hen belangrijk om hun eigen leven te leiden. Omdat zij anderen altijd willen bijstaan, bestaat het gevaar dat mensen afhankelijk van hen worden. Zij willen de wereld voor anderen prettiger maken, ongeacht hun eigen belangen en doelen. Zij merken vaak al snel dat dit niet altijd werkt - soms kunnen zij een ander alleen helpen door ook een keer aan zichzelf te denken.

Raken zij teleurgesteld, of zijn zij in de loop der tijd hun idealen kwijt geraakt, dan bestaat het gevaar dat zij bitter en depressief worden, of in hun fantasiewereld vluchten om de werkelijkheid niet onder ogen te hoeven zien. Ook hierbij is het belangrijk dat zij hun eigen leven leiden, en niet een leven door middel van anderen.

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login