De sterrenbeelden

De constellaties van de dierenriem en de jaarbaan van de zon langs de ecliptica.

 

- Ram: 21 maart tot en met 20 april

Het vuurteken Ram, dat door Mars wordt beheerst, opent de dierenriem. Hier vinden we de oorspronkelijke levensimpulsen, het losbarsten van de krachten. De Ram vertegenwoordigt het begin van een ontwikkeling en hij bekommert zich niet om datgene wat achter hem ligt. Hij wil gewoon voortdraven. De persoonlijkheid van de Ram-mens herbergt immense potentialen aan energie en dadendrang. Omdat de Ram een hoofdteken is, zoekt hij voortdurend naar nieuwe wegen en wil hij pionierswerk verrichten. Een nadeel daarbij is misschien een gebrek aan volharding, want hij wil zich niet lang aan een taak binden.

Wanneer u zou leren om uw grote potentiaal aan energie geconcentreerd voor een zaak in te zetten, zou u zeer veel succes kunnen hebben. U overlegt niet lang maar wilt meteen handelen, maar daarbij zou u ook aan de behoeften van uw medemensen moeten denken wanneer u niet op een gegeven moment eenzaam aan de top wilt staan omdat niemand uw tempo heeft kunnen bijhouden. U zou ook belangrijke details over het hoofd kunnen zien, om u later verbaasd af te vragen wat er eigenlijk is misgegaan. Daarom zou u uw acties eerst zorgvuldig moeten plannen en ook teamwork daarbij in aanmerking nemen. Wijs de raad van anderen niet te snel af en luister naar welgemeend advies, dat zal u geen nadeel berokkenen.

Uw uitgesproken eerzucht vraagt van u dat u als eerste het doel bereikt en de beste resultaten aflevert. Omdat uw kwaliteiten als 'roedeleider' onbetwist zijn, ontvangt u de erkenning die voor u zo fundamenteel belangrijk is. Wanneer u bovendien met uw medemensen iets diplomatieker omgaat en uw sensibiliteit ontwikkelt, staat uw succes eigenlijk niets meer in de weg, want het werkelijk positieve aan een Ram-mens is dat hij nooit opgeeft.

 - Stier: 21 april tot en met 21 mei

De Stier, die als teken aan het element aarde wordt toegekend, kenmerkt zich door zijn vastbeslotenheid en zijn doelgerichte handelen. Van Stieren wordt gevraagd dat zij zich niet al te veel door de materiële gemakken in het leven in verleiding laten brengen, want zij genieten ook graag van hun welverdiende successen.

Omdat de planeet Venus over de Stier heerst, kunt u enthousiast worden voor de mooie kanten van het leven. U bent een zinnelijk mens, dat het omgaan met de materie nodig heeft en tastbare resultaten wil zien. Alleen zou u niet de fout moeten maken u op uw bezit vast te leggen.

U hebt zekerheid en stabiliteit in uw leven nodig, en u werkt graag voor uw oude dag of uw pensioen. U wilt zich eenvoudig geen financiële zorgen hoeven maken, en u bent ook bereid om daar iets voor te doen. Het valt u niet zwaar om u volhardend aan een taak te wijden, maar zinvol moet die wel zijn. Graag beplant u een tuin of bouwt u misschien zelfs een huis. Met uw geld gaat u heel verantwoordelijk om, en u bent blij met iedere rentebijschrijving. Wanneer men u uitdaagt kunt u ook wel eens uw gemoedelijkheid verliezen, en razen zoals stieren nu eenmaal doen. Maar dan moet er eerst wel veel gebeuren.

In uw relaties kunt u soms heel jaloers worden, doordat u enigszins bezitterig bent. Ongetwijfeld ontwikkelt nauwelijks een ander teken van de dierenriem zoveel loyaliteit als de Stier. Voor u is het belangrijk om in de loop van het leven te leren dat u andere mensen niet kunt bezitten, maar dat deze veeleer vrijwillig besloten hebben een etappe van de levensweg met u samen af te leggen.

 - Tweelingen: 22 mei tot en met 21 juni

Het teken Tweelingen wordt door de planeet Mercurius beheerst. Men heeft het toegekend aan het element lucht. U wordt gekenmerkt door uw plezier in communicatie en u bezit een beweeglijke geest. Het contact met andere mensen is zeer belangrijk voor u, en u houdt er gewoon van om u welgekozen uit te drukken en een goed gesprek te voeren. Bovendien bent u graag op de hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen, om uw kennis op peil te houden. Het gebied van de media fascineert u, en misschien vindt u daar ook wel een toekomst ten aanzien van uw beroep. Het valt u gemakkelijk om met informatie van allerlei aard bezig te zijn en om daarover na te denken.

Misschien moet u zich wat vaker terugtrekken om uw geest wat rust te gunnen en nieuwe krachten op te doen, want u zou snel tussen de verschillende fronten verdeeld en onevenwichtig kunnen worden. U moet leren om onderscheid te maken tussen nuttige en onbelangrijke informatie en activiteiten, anders zult u teveel van uzelf vergen. Mogelijk zou u ook als schrijver bezig kunnen zijn en daardoor de rust vinden die nodig is voor het ordenen van uw gedachten.

U bent tamelijk nieuwsgierig en wilt altijd weten wat er nu 'up-to-date' is. Als u in uw jeugd niet die ontwikkeling hebt genoten die u graag zou hebben gehad, zult u proberen om dit gemis uw leven lang te compenseren.

Wanneer u niet de nodige afwisseling hebt zou u humeurig en onevenwichtig kunnen worden en misschien zelfs uw medemensen met woorden kunnen kwetsen. Daarom is het voor u belangrijk om voldoende prikkelingen te ontvangen die uw hersenen voortdurend bezighouden. Beschouw ook gerust eens uw eigen rol in dit universum en reageer op kritiek vanuit uw grote vriendenkring niet meteen beledigd, want dat zal u niet verder helpen.

 - Kreeft: 22 juni tot en met 22 juli

Kreeft-mensen zijn heel gevoelig, want Kreeft is een waterteken en deelt aan zijn omgeving zijn gevoelens mee. Bovendien is het een vrouwelijk teken, waaraan men als planeet de Maan heeft toegekend. Kreeft staat daardoor ook voor het vrouwelijke potentieel in de mens.

U leeft uw gevoelens uit, en daarmee bepaalt uw emotionele toestand uw gedrag meer dan wat ook. Uw gevoelswereld wordt sterk door de maanfasen beheerst, daarom is emotionele bestendigheid mogelijk niet uw sterkste punt. Dit kan uw omgeving soms bijna tot vertwijfeling brengen. Een tevredenstellende huiselijke situatie is heel belangrijk voor uw gevoel van veiligheid. Daarom zijn alle daarvoor noodzakelijke eigenschappen bij u ook heel sterk ontwikkeld. Sensibiliteit is enerzijds uw sterkste kant, maar anderzijds ook uw zwakheid, waarbij u vooral lijdt wanneer u wordt uitgelachen.

Uw zachte kern verbergt u graag onder uw dikke pantser, want u bent bang om uw kwetsbaarheid toe te geven. U zou moeten leren om ook uw zwakheden en uw fouten te erkennen en open te staan voor andere mensen, want dan zal uw grote potentiaal zich pas echt ontplooien. U kunt zoveel genegenheid en warmte schenken dat het werkelijk jammer zou zijn om deze kwaliteiten niet ook te gebruiken. U hebt de toenadering van andere mensen nodig, en u zou daarom uw angst moeten overwinnen dat u niet goed zou overkomen of uitgebuit zou worden.

U hebt een grote fantasie maar een echt gecompliceerd innerlijk leven, zodat u misschien niet de nodige doelgerichtheid bezit om uw talenten ook zinvol in te zetten. Overwin uzelf en zeg het de mensen wanneer u iets niet bevalt, want soms hebt u veel tijd nodig om directe en duidelijke taal te spreken. U zou moeten proberen om uw belangen met duidelijke activiteiten door te drijven; dat zal voor uw zelfvertrouwen het beste zijn.

 - Leeuw: 23 juli tot en met 22 augustus

Aan het vuurteken Leeuw heeft men de Zon toegekend, ofwel het grote licht zoals de middeleeuwse astrologie het uitdrukte. Het element vuur houdt zich vooral bezig met de ontdekking en de vervulling van toekomstige mogelijkheden. De Zon schenkt ons de energie, die wij nodig hebben om onze dagelijkse taken aan te pakken. Zij is het centrum van alle leven en staat voor de vitaliteit in ons.

Leeuwen zijn zeer ruimhartige mensen en hebben deels een echt trotse gevoelswereld. De Leeuw is rijkelijk met liefde, dankbaarheid en glans uitgerust en geeft dit graag aan andere mensen door. Hij leeft zijn overtuigingen volledig uit en investeert de hele kracht van zijn persoonlijkheid. De invloed van de Zon-symboliek ervaren de in Leeuw geboren mensen als een uitnodiging om deze te weerspiegelen.

Ook wanneer Leeuwen overvloedig met positieve eigenschappen uitgerust zijn, moeten zij leren om onafhankelijk van de erkenning door anderen hun eigenlijke natuur en hun diepere energie te vinden. Met andere woorden, het is een belangrijke taak voor Leeuwen om zichzelf te zoeken.

Ze staan bij voorkeur in het voetlicht en genieten ervan om op andere mensen een blijvende indruk achter te laten. Daarbij komt hun beschermengel van pas, die altijd opduikt op het moment dat hij het meest nodig is. Heel praktisch betekent dit dat hun problemen zich als vanzelf oplossen, wanneer zij denken juist op een doodlopende weg te blijven steken.

Als Leeuw is niets zo belangrijk voor u als uw eigen kleine innerlijke wereld. Daarom vindt u het moeilijk om over uw schaduwkant heen te komen en te accepteren dat andere mensen anders voelen of denken dan uzelf. Het lukt u soms niet om de behoeften van uw medemensen te herkennen. Dit komt doordat de Leeuw, anders dan de Weegschaal, de Kreeft of de Vissen geen relatieteken is.

U haat routine en u kunt ook snel ongeduldig worden wanneer iets niet vlot genoeg gaat. Bovendien reageert u op kritiek snel beledigd, en u kunt zich ook helemaal niet voorstellen wat er op u aan te merken zou moeten zijn. U bent van uzelf en uw bekwaamheden overtuigd, en u hebt de erkenning nodig van uw omgeving. Men zal u nauwelijks over het hoofd zien, want u hebt een majestueuze uitstraling en gewoon grootsheid.

Wanneer u de nodige bewondering ontvangt kunt u zeer royaal zijn, en met een open hart anderen aan uw rijkdommen laten deelhebben. U zou aan een koning uit een sprookje kunnen doen denken die heel goedig is, wanneer hij niet net tegen boze vijanden moet vechten en zijn macht in gevaar is. U zou zonodig ook eens bescheiden en ongecompliceerd moeten optreden en uw grote creatieve potentiaal gebruiken.

 - Maagd: 23 augustus tot en met 23 september

Mensen die in het teken Maagd geboren zijn, stellen in de regel hun beroepsleven op de voorgrond. De Maagd is het meest realistische van de tekens van de dierenriem. Aan haar heeft men de planeet Mercurius toegekend, zodat zij steeds op zoek is naar kennis die meteen in praktijk kan worden gebracht. Maagden zijn in staat om zeer precies onderscheid te maken, een eenvoudig ja of nee is voor hen niet voldoende.

Daar u van detail houdt werkt u zorgvuldig en exact. Wanorde en slordigheid dagen u uit, u nog meer in te spannen om structuur in uw omgeving te brengen. U kunt van uw werk zelfs genieten en u vervult graag uw plichten, maar u past ervoor op dat u niet uitgebuit wordt. Soms bestaat echter het gevaar dat u uw werk te serieus neemt en de aangename kanten van het leven helemaal niet meer ziet.

U analyseert ook uw omgeving nauwkeurig en u bent in staat om zodanig in details op te gaan, dat het u onmogelijk wordt om in de onderdelen een geheel te zien. Vergeet niet hoe belangrijk het is om de wezenlijke dingen in het leven te herkennen, en niet te lang bij de banale feiten te blijven stilstaan.

Oefent u zich in tolerantie; er bestaat namelijk het gevaar dat u uw eigen opvattingen te serieus neemt. Dit betekent dat u uw ideeën weliswaar energiek en effectief in daden zou moeten omzetten, maar u zou daarbij de mensen die de dingen op een andere manier doen moeten leren accepteren.
Men brengt met het teken Maagd de gezondheid in verband. Omdat u zich veel zorgen maakt zou u erom moeten denken dat u zich daarbij niet uitput, omdat dit tot benadeling van uw gezondheid kan leiden. Tenslotte maakt het niet uit of u zich zorgen maakt of niet, de loop van de dingen kunt u daarmee toch niet veranderen.

Aan de toekenning van het teken Maagd aan het element aarde hebt u te danken, dat u materiële rijkdom en het daarmee verbonden comfort op prijs stelt. Bij het inkopen let u op de kwaliteit, en u verafschuwt goedkope massa-artikelen.

Ook al behoort u niet tot de meest romantische mensen en geeft u zich graag uitgeeft voor zelfstandige eenling, toch steekt er in u een groot verlangen naar geborgenheid. Misschien zou u uw overtrokken eisen aan een partner moeten toetsen.

Vrouwen die onder het teken Maagd geboren zijn, domineren graag in hun partnerschap of het gezin en organiseren de dagelijkse gang van zaken. Maar dit zou u geen slecht geweten moeten bezorgen, het toont alleen uw bereidwilligheid aan om verantwoordelijkheid op u te nemen.

 - Weegschaal: 24 september tot en met 23 oktober

Omdat de Weegschaal een hoofdteken is, kunt u uw energie doelgericht inzetten en nieuwe situaties initiëren. Uw ondernemingen organiseert u meestal samen met andere mensen, want u bent niet graag alleen. De planeet Venus, die aan de Weegschaal is toegekend, doet u op uw zoektocht naar harmonie veel mooie eigenschappen uitstralen; zo bent u charmant en weet u zich smaakvol te kleden. U zou graag gewaardeerd willen worden, maar u geeft daarvoor niet zo snel uw principes op. Het is voor u veel belangrijker om 's morgens met een tevreden gevoel in de spiegel te kunnen kijken.

U zwelgt graag in gedachten over de liefde, en droomt ervan om met de partner van uw keuze te versmelten. Ergernis, jaloezie of haat maakt u bang, omdat dit strijdt met uw ideaal van het ware en esthetische. Desondanks kunt u ook volhardend en doelgericht werken en uw dagelijkse bezigheden effectief organiseren. U zou zich daarbij niet moeten overbelasten, want in uw drang naar perfectie haalt u zich vaak veel op uw hals.

U kunt zich goed op het maatschappelijke toneel bewegen, omdat u over verfijnde manieren beschikt en veel voelt voor de fijne kunst. Met uw voorkomende en vriendelijke natuur zou u ten aanzien van uw beroep ook goede kansen moeten hebben met een bezigheid waarbij u met mensen moet omgaan.

Weegschaal is een luchtteken, en daarom gebruikt u graag uw verstand en maakt u zich ook nauwkeurige voorstellingen van de best mogelijke manier voor het samenleven van de mensen. U doet alles om uw idealen te vinden, hetzij in uw beroep, in de liefde of in andere intermenselijke relaties. Met uw gevoel voor gerechtigheid en diplomatie zou u echt geliefd moeten zijn, en altijd op de hulp van uw vrienden moeten kunnen rekenen.

 - Schorpioen: 24 oktober tot en met 22 november

De Schorpioen is een vast waterteken, waaraan de planeten Pluto en Mars zijn toegekend. Dat duidt op veel energie, die zich ook heel plotseling kan uiten. De motivatie achter de daden van Schorpioen-mensen is door deze water-hoedanigheid meestal gevoelsmatig van aard, waardoor u moeilijk te doorgronden bent.

U neemt niets gemakkelijk op en u doet uw best om grondig te werk te gaan. Halve maatregelen of leugens maken u agressief; toch bent u zelf niet van oneerlijk gedrag gevrijwaard wanneer u uw resultaten in gevaar ziet. U bent nauwelijks klein te krijgen, want als geen ander teken van de dierenriem beschikt u over krachten, die u altijd weer opnieuw kunt mobiliseren.

De Schorpioen staat voor de principes van regeneratie en transformatie, en daarom komt u zelfs uit de grootste crises gelouterd te voorschijn. U hebt de uitdaging zelfs nodig, omdat u altijd wilt uitproberen hoever u kunt gaan. Het is voor u heel belangrijk dat u vanuit de juiste motivatie handelt, want u kunt ook veel onheil aanrichten wanneer u alleen uw eigen egoïstische doelen op het oog hebt. Met de aan u verleende macht kunt u andere mensen manipuleren en vernederen, maar ook opbouwen en ondersteunen, helemaal volgens uw wil. Die wil is sterk ontwikkeld, en met fiasco's zult u geen genoegen nemen.

Ook de seksualiteit en de hartstocht spelen in uw leven een grote rol. U streeft ernaar om u met het grote geheel te verbinden, en waarschijnlijk kunt u dat in de erotiek het best. Beteugel uw jaloezie en maak van de seksualiteit geen onnozel machtsspel, dan zult u daar veel plezier aan beleven en er veel energie door opdoen. Zelfs de dood kan u niet bang maken, want u hebt de cyclus van het eeuwige leven en sterven begrepen.

 - Boogschutter: 23 november tot en met 20 december

Boogschutter is een beweeglijk vuurteken, en altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. Hij heeft geestelijke vrijheid nodig en zal zich niet zo snel laten vastleggen, niet door omstandigheden van buitenaf en niet door voorbehoud in zijn eigen gedachten. De planeet Jupiter, met de kenmerkende eigenschappen uitbreiding en weldadigheid, is aan het teken Boogschutter toegekend. Als beschermengel staat hij u altijd terzijde en brengt u het nodige geluk, zelfs wanneer u denkt dat het al te laat is.

U staat open voor andere mensen en u gaat met veel optimisme door het leven. Uw doel is het vinden van de waarheid, en daarom houdt u zich bezig met de vraag naar de zin van het leven, en zoekt u voortdurend naar hogere inzichten. Ethische en filosofische onderwerpen hebben uw interesse, en u geeft uw wijsheden ook graag door.

U doet uw best om uw verantwoordelijkheid voor de maatschappij waar te nemen. Pas echter op dat u uw maatstaven niet ongetoetst op andere mensen aanlegt, omdat u niet altijd tot de meest sensibele mensen behoort. Met uw sarcastische aard kunt u - ook ongewild - mensen in uw omgeving kwetsen, zodat u zich niet zou moeten verbazen wanneer men u wijsneuzig gedrag en het berijden van stokpaardjes verwijt, of zich zelfs geheel van u distantieert. Op zulke momenten zou u zichzelf in tolerantie moeten oefenen en uw best doen om uw medemensen beter aan te voelen.

Daar u zeer vaste principes hebt, komt u op anderen misschien over als 'conservatief', wat maar voor een deel juist is, omdat u zich in laatste instantie alleen aan uw eigen spelregels wilt houden. Zij die onder het teken Boogschutter geboren werden, zijn ervan overtuigd dat het leven een avontuur, een reis en een zoektocht naar een verborgen schat is.

Dank zij uw intuïtie bent u in staat om de draagwijdte van handelingen voor de toekomst te overzien. Wat u dagelijks ziet en beleeft, is een resultaat van de geschiedenis van de mensen, en dat weet u.

De Boogschutter is het meest reislustige teken van de dierenriem. Dit is op de planeet Jupiter te herleiden, die graag in de verte - hoe verder, hoe beter - doolt. U staat zeer open voor vreemde culturen, en u zult in de regel in de loop van uw leven een beeld van de wereld hebben gevormd.

 - Steenbok: 21 december tot en met 19 januari

Het teken Steenbok wordt door de planeet Saturnus geregeerd. Daardoor bent u een wat ernstiger type, dat verplichtingen met grote zorgvuldigheid vervult. U aarzelt niet, de verantwoordelijkheid voor uzelf en anderen op u te nemen en daarvoor ook hard te werken. Uw doelen hebt u duidelijk vastgelegd, en hoewel u heel eerzuchtig bent, zult u erom denken dat uw plannen realiseerbaar zijn. Daar de Steenbok een aardeteken is, zult u uw leven wijden aan concrete opgaven en nauwgezet de vervulling van uw plichten op u nemen. Daarbij schuwt u ook niet om in de openbaarheid te treden en binnen een groter kader te werken. U kunt effectief organiseren en ook als voorbeeld dienen wanneer het om volharding en betrouwbaarheid gaat. Misschien interesseert u zich wel voor politiek en wordt u op dit gebied actief; de juiste energie daarvoor zou u in ieder geval hebben. U wilt carrière maken en aanzien bereiken, en daar u een waar wonder aan zelfdiscipline kunt zijn zult u ook wel succes hebben. Ook uw relaties en contacten kunnen voor u heel bruikbaar zijn.

U concentreert zich op het wezenlijke en u laat zich niet zo snel afleiden. Het valt u niet zwaar om recht en wet te respecteren, daar u zich meestal aan de voorgeschreven vormen houdt. Alleen mag u zich niet teveel laten fascineren door de openbare positie van andere mensen of hun statussymbolen, want echte vriendschappen zult u dan maar moeilijk vinden. Zet uzelf niet teveel onder de druk van het succes, en geniet ook eens een paar mooie uren in de kring van uw geliefden; dat zou u goed doen. Waarschijnlijk zult u aangenaam oud kunnen worden en daarbij losser kunnen zijn, dan u in uw jeugd ooit bent geweest.

 - Waterman: 20 januari tot en met 18 februari

Mensen die onder het teken Waterman geboren werden, zijn bezig als vernieuwers. Dat wil zeggen dat zij de verouderde structuren van onze maatschappij doorbreken, en de weg bereiden voor een beter en vrijer leven in een humanere maatschappij.

Vriendschap en verbondenheid zijn zeer belangrijk voor u; dat is op de toekenning van de planeet Uranus aan het teken Waterman terug te voeren. Uw vrienden en vriendinnen kunnen zeker zijn van uw solidariteit, want de planeet Uranus brengt onder andere menslievendheid en humanitair gedachtegoed voort.

U onderscheidt zich door uw originaliteit, en u bent er ook trots op dat u enigszins anders bent dan alle anderen. U hebt duizend en een fantastische ideeën en genoeg verstand voor onconventionele oplossingen van problemen. Toch zou u ook eens tot daden moeten overgaan en de realisering van uw plannen niet alleen overlaten aan anderen. Desondanks kent u uw verantwoordelijkheid, en u bent een echt beminnelijk persoon, ook al wordt u misschien soms bekeken als een fantast die men niet altijd serieus zou moeten nemen. De reden daarvoor is dat niet ieder mens de toekomst zo bont kan schilderen of ongewone wegen wil inslaan voor dit doel. U hebt hoge idealen en u houdt van de waarheid boven alles, maar u zou er voor moeten oppassen dat u niet te snel en ongeduldig optreedt en als revolutionair geldt, die wel kritiseren en vernielen kan, maar geen betere alternatieven te bieden heeft.

Over gebrek aan gezelschap zult u zich wel nooit kunnen beklagen, want u hebt het contact met veel mensen nodig en u voelt zich in een groep het meest prettig. Daar verbreidt u uw ideeën en houdt u zich intensief bezig met alle thema's die daar bediscussieerd worden. U staat open voor al het nieuwe en gaat met veel esprit uw weg, ook al windt u zich soms te snel op over dingen die u niet even van de ene dag op de andere kunt veranderen. Ook het gelijkgerechtigd samenleven van de seksen ligt u na aan het hart.

 - Vissen: 19 februari tot en met 20 maart

U hebt een overgevoelige aard, waarmee u de vibraties in uw omgeving goed kunt opnemen. Of dat een vloek of een zegen is weet u soms zelf niet zo precies, omdat u zich door uw hoge opnamebereidheid tot grote verwarring kunt laten brengen. U bent bijna als een spons die alles ongenuanceerd opneemt en zich dan afvraagt, hoe uw eigen opvattingen en gevoelens er nu eigenlijk uitzien. Soms vlucht u daarom uit de harde werkelijkheid naar uw mooie droomwereld, maar dat is op den duur ook geen oplossing, want u moet gewoon leren omgaan met de feiten. Schermt u zichzelf toch eens vaker enigszins af, misschien vindt u wel geestelijke ontspanning bij goede lectuur.

Daar Vissen het laatste van de twaalf dierenriemtekens is, heeft het van allen iets. U zwemt in de grote zee van de vele tekens. Dat hoeft niet altijd helemaal onproblematisch voor u te zijn. Dikwijls kunt u maar moeilijk beslissen, want Neptunus, de heerser van de Vissen, vertroebelt uw gedachten. U zou moeten proberen om doelgerichter op te treden en uw energie in concrete plannen te investeren. Laat niet toe dat u afhankelijk wordt van de welwillendheid van andere mensen, maar ga met beide benen op de grond staan. U moet in de eerste plaats uw angst overwinnen en zich bewust worden van uw grote potentiaal.

Op creatief en kunstzinnig gebied, vooral in de muziek, zou u mooie succeservaringen kunnen beleven en waarschijnlijk grote indruk maken op uw omgeving. U zult uw levensdoel bereiken door het activeren van uw filters, om te onderkennen aan welke problemen u zich zou moeten wijden en welke u niets aangaan. Misschien vindt u wel kracht in het geloof; het christendom wordt door het teken Vissen belichaamd, en de persoonlijkheid van Jezus kan de hoedanigheid en het vermogen waartoe dit teken in staat stelt, zeer goed omschrijven. U bent tot een eerlijk medegevoel in staat en zou misschien een taak kunnen vinden op charitatief gebied.