Pagina
Menu

Lilith

Bereken hier de Zwarte Maan stand in je horoscoop (Engels-talig) Let op! Selecteer mean lilith en mean north node en druk vervolgens op redraw.

of de zwarte maan.....

Lilith is geen planeet, maar een berekend zogenaamd 'sensitief' punt. Om de positie daarvan in een horoscoop te bepalen wordt allereerst van de ellipsvormige baan van de Maan rond de aarde uitgegaan. In deze ellips beschouwt men dan de as, die de verbindingslijn vormt tussen de beide punten die het verst van de aarde vandaan liggen. Lilith bevindt zich nu op deze as, tegenover de aarde, met dezelfde afstand tot het middelpunt van de ellips. Voor een omloop heeft Lilith 3232 dagen nodig, dus ca. 8,9 jaar.

Om de positie van Lilith in de horoscoop te kunnen interpreteren, moet men allereerst de geschiedenis van deze figuur kennen. Zij was de eerste vrouw van Adam en vluchtte uit het paradijs omdat zij zich niet op grond van haar geslacht wilde laten onderwerpen. Daarna leefde zij met demonen samen, die zij ontelbare kinderen baarde, aan de Rode Zee. Door God gezonden engelen vonden haar uiteindelijk en vroegen haar naar Adam terug te keren; Lilith weigerde echter. Als straf werden daarop dagelijks honderd van haar kinderen omgebracht. Door de rouw waanzinnig geworden, ging Lilith nu zelf aan het moorden. Haar slachtoffers waren kraamvrouwen, kleine kinderen en mannen die zij eerst verleidde en daarna doodde. Bovendien zou zij in de gestalte van een slang in het paradijs zijn verschenen en 'de' appel van De Boom der Kennis hebben aangereikt, wat uitmondde in de verdrijving uit het paradijs.

Ook een andere naam Lilith geeft uitsluitsel over de betekenis in de horoscoop. Zij wordt de Zwarte Maan genoemd (zo wordt deze bovendien afgebeeld) en men symboliseert daarmee de andere, onzichtbare kant van de vrouwelijkheid. Zij is niet alleen schenkster van leven, maar zij brengt ook de dood, de pijn en het onheil. Reeds in de Babylonische en Assyrische astrologie speelde zij een belangrijke rol, die opnieuw ontdekt werd toen de vrouwen in de zestiger en zeventiger jaren emancipeerden en voor hun rechten opkwamen, die seksuele zelfbestemming, anticonceptie, abortus en gelijke behandeling inhielden. Het is daarom niet te verwonderen dat juist vrouwen zich door het thema Lilith bijzonder aangetrokken voelen en dat de literatuur over de interpretatie van Lilith hoofdzakelijk van vrouwen afkomstig is.

In het licht van de moderne psychologie geïnterpreteerd geeft de positie van Lilith informatie over onvervulde wensen, verdrongen schaduwzijden van de persoonlijkheid, ervaringen met pijn, ontberingen en duisternis. Vergelijkbaar met het karakter van Pluto zouden de daardoor losgemaakte processen tot zelfinzicht en acceptatie van de donkere kanten in ons moeten leiden. Er moet niet meer worden onderscheiden in goed en kwaad, maar in het mens zijn moet het gehele bestaan met zijn vele facetten worden begrepen.

In de horoscoop van een man zou Lilith kunnen aanduiden welke typen vrouwen hem angst inboezemen en hem ook daadwerkelijk aan het twijfelen kunnen brengen. 

De zwarte maan in de tekens.

Zwarte maan in Ram geeft aan dat er een probleem ligt in de relatie ‘ik- wij’. Hoever ben je bereid te gaan om je persoonlijk doel te bereiken zonder daarbij je medemens te benadelen? In hoeverre kun je compromissen sluiten en tot hoever ga je? Op welk vlak wil je niet inleveren?

Zwarte maan in Stier gaat over het thema: je relatie tot bezit. Heb je bezit nodig om je veilig te voelen en tot hoever gaat dat dan? Gun je anderen de ruimte of zijn zij ook een onderdeel van je bezit? En aansluitend daarop: kun je omgaan met veranderingen in je leven en ben je bereid om van koers te wijzingen wanneer dat noodzakelijk blijkt te zijn.

Zwarte maan in Tweelingen heeft te maken met verstoring of onduidelijkheid binnen de communicatie of de wijze waarop je contact legt met je omgeving. Klopt het echt wat je allemaal zegt? Komen je woorden ook over zoals je ze zelf hebt bedoeld? Verdoezel je bepaalde zaken of doe je weleens een leugentje om het bestwil?

Zwarte maan in Kreeft geeft aan dat er vraagtekens zijn bij je roots of afkomst. Heb je wel het gevoel dat je in het juiste nest bent opgegroeid? (milieu, cultuur of ras) Voel je je belemmerd in je groei naar volwassenheid? Heb je een goede omgang met je ouders? Ervaar je familiebanden als knellend en lukt het je je daarvan te bevrijden?

Zwarte maan in Leeuw vraagt zich af wie hij/zij werkelijk is. Krijg je voldoende zicht op je eigen persoonlijkheid en wat beteken je eigenlijk voor anderen? Heb je misschien een te groot ego en ben je bereid daar wat aan te doen?

Zwarte maan in Maagd geeft problemen in het evenwicht tussen verstand en gevoel, waarbij de communicatie en het contact met de omgeving de boventoon voert. Help je met je verstand je intuïtieve ingevingen om zeep? Ben je bereid om naar je gevoelens te luisteren en de vrouwelijke kant van jezelf of wacht je misschien tot je in één of andere crisissituatie belandt (waarschijnlijk een ziekte), waardoor je wel gedwongen wordt naar je innerlijke stem te luisteren.

Zwarte maan in Weegschaal heeft de relatie als kwetsbare plek. Wat geeft voor jou de doorslag als het gaat om de keuze van een partner? Ben je misschien (zonder dat je het door hebt) teveel afhankelijk van de ander? Zoek je niet steeds bevestiging waardoor je moeite hebt om in een relatie voor jezelf op te komen? Of omgekeerd: ben je misschien te veeleisend en te opdringerig naar je partner toe?

Zwarte maan in Schorpioen brengt je in contact met het persoonlijk onbewuste en de angsten die je diep hebt weggestopt. Waar komen die angsten vandaan en hoe kun je ze overwinnen? Aan welke angsten wil je ontsnappen door je constant in de meest gevaarlijke situatie te begeven, zodat er een eind aan de ellende komt? Herken je die scherpe paradox: uit angst voor de dood, ga je haar juist opzoeken…?

Zwarte maan in Boogschutter gaat over de wijze waarop je tegen het leven aankijkt, zingeving. Ben je niet iets te idealistisch en wil je daarom graag je eigen mening opdringen aan anderen? En stel je je doelen niet te ver en te hoog? Laat je andersdenkenden wel in hun waarde, zonder over hen te oordelen of te veroordelen?

Zwarte maan in Steenbok laat de thema`s macht en autoriteit ervaren. Hoe ver reiken je ambities? Hoe ga je om met macht en wat betekent het voor je? Stel jij je kennis en studie ver boven kwaliteiten als medeleven en mededogen? In hoeverre heeft de vaderfiguur je carrière beïnvloed?

Zwarte maan in Waterman heeft als centraal thema de tweestrijd tussen het ego en het collectieve. Hoe ver wens je te gaan in je grote gelijk? Ben je in staat die tolerantie waar je steeds de mond vol van hebt ook in praktijk om te zetten? Blijft je idealisme steken in hoogdravende ideeën en komt er in de allerdaagse werkelijkheid niet zoveel van terecht?

Zwarte maan in Vissen heeft het vooral moeilijk met het afbakenen van de eigen grenzen en met de kleine dagelijkse realiteit. Ga je soms niet (te) ver in je zoektocht naar spiritualiteit? Waarvoor ben je bang? Verlies je jezelf in anderen en ben je daarom snel te beïnvloeden? Herken je bij jezelf de neiging tot vluchten?

De zwarte maan in de huizen:

Zwarte maan in het eerste huis geeft je het inzicht hoe je ondanks alle tegenkantingen het toch voor elkaar krijgt om nieuwe manieren te vinden om je te uiten. Het zorgt er voor dat je weer in contact komt met jezelf en leert je om je gevoel te delen met anderen.

Zwarte maan in het tweede huis geeft je het inzicht hoe je tot een gezonde kijk op bezit komt, los van elke obsessie. Het zorgt er voor dat je weer oog krijgt voor je eigen talenten zodat je niet meer steeds de supporter van anderen hoeft te zijn.

Zwarte maan in het derde huis geeft je het inzicht hoe je zo eerlijk en duidelijk mogelijk je mening kunt uiten en met oprechte belangstelling kunt luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. Het zorgt er voor dat je weer op allerlei niveau`s kunt communiceren en het woord verbindt met de emotie zodat je begrepen wordt. Je leert opnieuw in contact te staan met anderen waarbij je jezelf kunt zijn zonder dat je stokpaardjes hoeft te gebruiken of bot gevonden wordt.

Zwarte maan in het vierde huis geeft je het inzicht hoe je stap voor stap aan je zelfvertrouwen kunt werken, totdat je uiteindelijk tot het besef komt dat jij, even goed als ieder ander, in staat bent een plek te creëren waar jij en je dierbaren zich werkelijk thuis voelen. Het leert je weer te voelen en thuis te komen in jezelf door therapeut te zijn voor anderen en te ervaren dat hun leed ook jouw leed is.

Zwarte maan in het vijfde huis geeft je het inzicht hoe je jezelf zo goed mogelijk kunt leren kennen met inbegrip van al je gaven en tekorten. Het leert je ook om je kinderen voldoende ruimte te laten om zichzelf te zijn zonder hen jouw persoonlijke ideeën op te dringen. Je kunt weer jezelf zijn wanneer je aansluiting zoekt bij anderen, in al je spontaniteit en eigenheid, zonder dat je moeite hebt met de groepsnorm.

Zwarte maan in het zesde huis geeft je het inzicht over hoe je een gezonde leefstijl kunt volgen zonder te vervallen in extreme situaties op het vlak van voeding en zelfdiscipline. Het leert je goed om te gaan met je eigen verantwoordelijkheden en niet te vluchten in werk.

Zwarte maan in het zevende huis geeft je het inzicht hoe je beter begrip op kunt brengen voor je partner en hoe je een gezond evenwicht kunt zoeken tussen de begrippen ik - wij. Het leert je hoe de ander je spiegel is en dat je door middel van relaties met je eigen schaduwkant wordt geconfronteerd.

Zwarte maan in het achtste huis geeft je het inzicht hoe je tot in de donkerste spelonken van je onbewuste af kunt dalen, zodat je daar je meest gevaarlijke demonen kunt ontmoeten en uiteindelijk ook verslaan, daardoor zullen een boel irrationele angsten als vanzelf verdwijnen. Het leert je gecontroleerd om te gaan met seksualiteit en intimiteit.

Zwarte maan in het negende huis geeft je het inzicht over hoe je je behoefte aan expansie en vrijheid op een zo harmonisch mogelijke manier kunt voldoen. Het leert om je "eigen waarheid" op de juiste wijze over te dragen op anderen.

Zwarte maan in het tiende huis geeft je het inzicht over hoe je na kunt denken over je gevoelens van superioriteit. Het maakt je bewust van het feit dat aan een succesvolle carrière en roem altijd een stevig prijskaartje hangt. Het leert je om de juiste plek in te nemen in de maatschappij en daarbij anderen te helpen zich te ontwikkelen.

Zwarte maan in het elfde huis geeft je het inzicht over hoe je mogelijk kunt integreren in de groep door niet altijd dwars tegen de gangbare opinies in te gaan en niet zo bezeten vast te houden aan je eigen originaliteit. Het leert je om te werken met je talenten in de groep terwijl je ongebonden en vrij kunt blijven in het contact met anderen.  

Zwarte maan in het twaalfde huis geeft je inzicht over hoe je de bijzondere spirituele zoektocht waar je je ongetwijfeld toe aangetrokken voelt, niet hoeft te overhaasten en de waakzaamheid aan de dag kunt leggen. Het leert je je spirituele kennis en intuïtieve kijk op het leven praktisch om te zetten in je werk zodat de mensheid er iets aan heeft.

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login