Pagina
Menu

Maansknopen

De opstijgende maansknoop wordt ook de Noordelijke maansknoop of Drakenkop genoemd. 

                  

De afdalende maansknoop heet Zuidelijke maansknoop of Drakenstaart. In de Indische astrologie heten zij Rahu en Ketu.

De Maansknopen
Stel je eens twee hoepels voor, zeg onder een hoek van 45 graden ten opzichte van elkaar, en stel je vervolgens voor dat je de ene hoepel door de andere steekt. Er zijn twee punten waar de hoepels elkaar raken. Die punten heten knopen. Eén punt wordt de Noordelijke Knoop (Maansknoop) of Drakenkop genoemd, het ander de Zuidelijke Knoop of Drakenstaart. Een knoop is dus een punt waar twee cirkels elkaar snijden.

De baan waarin de Aarde om de Zon loopt heet de ecliptica. Wij meten hoever planeten of andere hemellichamen boven of onder de ecliptica staan: de hemelbreedte. De Zon en de Aarde hebben altijd een hemelbreedte van 0 graden. Alle andere hemellichamen in het zonnestelsel hebben op verschillende tijdstippen een noordelijke of een zuidelijke hemelbreedte.

De punten waarin de andere lichamen in hun baan ronddraaien hebben hun eigen knopen. We kunnen het dus hebben over de knopen van Venus, Mars, Pluto, enz. De komeet van Halley heeft knopen, evenals de asteroïden. Elk lichaam dat in een baan door ons zonnestelsel draait zal het vlak der ecliptica snijden, en derhalve knopen hebben.

De knopen die wij in geboortehoroscopen afzetten zijn die van de Maan, dat wil zeggen, de punten waar de baan van de Maan de ecliptica snijdt. Wanneer de Maan conjunct de Noordelijke of de Zuidelijk Maansknoop staat, dan staat ze in hetzelfde vlak als de Zon en de Aarde.

De as tussen deze twee punten ligt dwars over de gehele horoscoopcirkel. Deze as loopt achteruit, dus bijvoorbeeld vanaf Ram richting Vissen, dan Waterman. Hij gaat eenmaal door de gehele dierenriem in ongeveer 18,5 jaar en staat 1,5 jaar in elk teken van de dierenriem. Bij personen van dezelfde leeftijd staan de maansknopen vaak in hetzelfde teken, maar bij iedereen in verschillende huizen van de horoscoop.

De Noordelijke Maansknoop of Drakenkop
geeft onze bestemming in dit leven weer.
Het teken en het huis waar de noordknoop zich bevindt, geven informatie over de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden (teken) die we kunnen ontwikkelen om tot vervulling te komen in dit leven- en de mensen, de contacten en situaties die daarbij kunnen helpen (huis). Nieuwe ervaringen en te verwerven vaardigheden.
Vervormingen en tekorten: uitstel, hoop en verlangen in plaats van actie. Mogelijkheden laten liggen. Angst voor de toekomst en het ”lot” in plaats van bewust aan je bestemming te werken.

De Zuidelijke Maansknoop of Drakenstaart
geeft de afkomst weer, het verleden dat wat al bekend en ontwikkeld is.
Het teken en het huis waarin de zuidknoop zich bevindt, wijzen op daarmee samenhangende kwaliteiten, vaardigheden en capaciteiten waarmee we vertrouwd zijn en die ons kunnen helpen in onze verdere groei. Opgedane ervaringen en reeds verworven vaardigheden. Vervormingen en tekorten: de weg van de minste weerstand, de zuigkracht van het verleden. Steeds weer in dezelfde groef vallen; oude patronen, zienswijzen en manieren van doen niet los kunnen laten.

 

De Noordelijke Maansknoop in huizen en tekens.

De Noordelijke Maansknoop in het eerste huis of in Ram betekent: dat je moet leren de dingen zelf te doen en je niet steeds afhankelijk mag maken van anderen.

De Noordelijke Maansknoop in het tweede huis of in Stier betekent: dat je er op moet leren vertrouwen dat je alle kwaliteiten in huis hebt om het zelf te doen en daar ook wat mee doet zodat je onafhankelijk bent en je niet steeds bezighoudt met anderen.

De Noordelijke Maansknoop in het derde huis of in Tweelingen betekent: dat je moet leren van anderen door veel contacten aan te gaan en veel kennis op te doen.

De Noordelijke Maansknoop in het vierde huis of in Kreeft betekent: dat je een veilige basis in jezelf moet ontwikkelen door niet weg te lopen voor emotionele situaties en door je gevoelens onder ogen te durven zien.

De Noordelijke Maansknoop in het vijfde huis of in Leeuw betekent: dat je je ware zelf mag ontdekken in al je creativiteit en oorspronkelijkheid.

De Noordelijke Maansknoop in het zesde huis of in Maagd betekent: dat je via de dagelijkse bezigheden of werk leert om met je verantwoordelijkheden om te gaan waardoor je ook goed bent voor jezelf.

De Noordelijke Maansknoop in het zevende huis of in Weegschaal betekent: dat je in liefde leert te delen met anderen zonder dat je bang hoeft te zijn daarbij je vrijheid te verliezen.

De Noordelijke Maansknoop in het achtste huis of in Schorpioen betekent: dat je geen controle meer hoeft uit te oefenen maar alles wat je aan het verleden geketend (angstervaringen) houdt, leert los te laten (verwerken). Door confrontatie aan te gaan met anderen en intimiteiten durven delen, leren vertrouwen in jezelf.

De Noordelijke Maansknoop in het negende huis of in Boogschutter betekent: dat je overtuigd mag zijn van je eigen waarheid en dat mag overbrengen op anderen. Je hebt nu voldoende kennis opgedaan om jouw kijk op de wereld naar buiten te brengen.

De Noordelijke Maansknoop in het tiende huis of in Steenbok betekent: dat je leert de verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen en als autoriteit en vol zelfvertrouwen jezelf durft te presenteren in de buitenwereld en daar actief je steentje mag bijdragen (bv. in je beroep).

De Noordelijke Maansknoop in het elfde huis of in Waterman betekent: dat je een leider mag zijn in dienst van het volk, zodat je je creativiteit effectief kan inzetten ten bate van de gemeenschap.

De Noordelijke Maansknoop in het Twaalfde huis of in Vissen betekent: dat je leert één te zijn met allen en jezelf door middel van je werk geeft aan anderen.

 

De betekenis van de as van de maansknopen is nauw met de karmische astrologie verbonden en wordt hierdoor pas begrijpelijk. Het uitgangspunt is het voorgevoel in ons dat wij niet voor de eerste maal hier op aarde verblijven, maar al ervaringen in eerdere levens hebben verzameld, die wij nog altijd meedragen.

Het principe van reïncarnatie wordt in de horoscoop door de as van de maansknopen beschreven. De afdalende Zuidelijke Maansknoop wijst op het verleden, de opstijgende Noordelijke Maansknoop op de toekomst en het doel in dit leven. De as tussen beiden is dus de weg waarop wij ons in dit leven bevinden. Misschien is deze as zelfs de tot een regel teruggebrachte horoscoop.

De afdalende Zuidelijke maansknoop bevat de som van alle ervaringen uit vorige levens, en deze maansknoop komt ons daarom ook meer vertrouwd voor dan de andere. Hij vertegenwoordigt al onze geliefde gewoonten, die wij vaak uit gemakzucht behouden en die ons in onze verdere ontwikkeling hinderen; dus voor ons de 'weg van de minste weerstand'.

Maar het is het onze opgave om onszelf te overwinnen en nieuwe ervaringen op te doen, die in heel andere richtingen gaan. Dit principe vertegenwoordigt de opstijgende Noordelijke Maansknoop, die vaak als enige Maansknoop in de horoscoopcirkel wordt getekend. Wij zouden de ketenen van het oude moeten afschudden en vooruit kijken, naar nieuwe, meestal nog onbekende oevers.

Door de huisplaatsing van de maansknopen kunnen wij herkennen, op welke concrete levensgebieden de verdere ontwikkeling moet plaatsvinden, ofwel waar wij in overgeleverde gedragspatronen gevangen zijn. Een van de meest interessante manieren om een persoonlijke horoscoop te bekijken, is het vaststellen hoever wij op de weg tot op het huidige tijdstip al gekomen zijn en wat er nog wel voor ons kan liggen.

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login