Pagina
Menu

Pluto

Denk niet dat je Pluto kunt beheersen want op het moment dat je dat denkt, beheerst het jou!

Pluto - De onvermijdbare omzetting

Pluto is met zijn 2400 km diameter de kleinste ons bekende planeet. Hij werd op 21 januari 1933 om 22 uur in Flagstaff, Arizona ontdekt. Voor een omloop rond de Zon heeft hij 247 jaar en 7 maanden nodig, daardoor verblijft Pluto circa 20 jaar in een teken. Hij wordt door zijn maan Charon omcirkeld, die volgens de Griekse mythologie de zielen der doden over een rivier naar de Hades, dus de onderwereld, brengt. Pluto zelf is de Romeinse god van de onderwereld, die ieder eens ontmoeten zal.

Astrologisch gezien symboliseert Pluto de massa's en staat hij voor plotselinge verandering, verwoesting, regeneratie en transformatie. Hij kan absoluut in de wereldgeschiedenis worden geduid; wil men met hem rekening houden voor de individuele horoscoop, dan zou meer op zijn huis plaatsing en zijn aspecten moeten worden ingegaan. Pluto heerst tezamen met Mars over het dierenriemteken Schorpioen.

Pluto is ontdekt in 1930 (plutonium---- verzoeking van de goden) We nemen als mensheid steeds meer het heft in eigen handen. (plutonische wereldleiders: Hitler, Stalin, Mao)
De volksziel pakt de plutonische macht op.
Sinds de ontdekking van Pluto zijn we in staat ons geestelijk bewustzijn te ontwikkelen. Het doel is de kosmische wet in onszelf te herkennen om er naar te gaan leven.

Pluto:
Door middel van Pluto ervaren we ons leven. Pluto is onze ziel en laat de ervaringen die we opdoen tijdens ons leven, bewust worden.
Pluto staat voor angst (dood) en de levensdrift.
Het weerspiegelt de angst voor ervaringen die we tijdens ons leven opdoen. Het symboliseert tevens de scheidingsangst met het goddelijke (de dood) en de bindingsangst met het stoffelijke (de geboorte) omdat dat tijdelijk is.
Pluto geeft de ontwikkeling van de mensheid in de vorm van het verzet tegen de kosmische wetten, waardoor we ons als mens bewust worden van onszelf en ons loskoppelen van de goden.
Pluto en het verzet tegen de kosmische wet geeft wel een soort van overtreding, de wet wordt verruimd, maar tegelijkertijd staat daar a.h.w. de doodstraf op.
Pluto staat voor de ervaring die we krijgen als we ons afsplitsen van het goddelijke.

Het enige harde aspect wat Pluto kan maken is het vierkant.
Pluto vierkant Pluto gaat dan ook over de angstbeleving maar symboliseert ook het wedergeboorteprincipe in de vorm van onze angst overwinnen; (Christusproces, kruiziging en wederopstanding).
De transit begint zo`n 3 jaar van tevoren wanneer het aspect nog exact moet worden en de uitloop kan zelfs 10 jaar zijn!
Het vierkantproces zul je in je eentje door moeten komen. Je moet je eigen angst doorleven.
Je loopt ergens vast, moet aan jezelf gaan sleutelen en de angst bewust worden zodat je die kunt overwinnen.
Wij hebben de neiging weg te lopen voor angst. Wanneer we alleen zijn, zoeken we gezelschap op. Dat is echter niet de goede oplossing, het is de bedoeling in eenzaamheid alles op te lossen. Er is niets wat benoembaar is, iedereen zal alleen de weg moeten gaan (individuatie- Jung). De stand van Pluto in de radix, geeft aan waar de angst ligt en het vierkant geeft aan in welk huis het proces plaats vindt.
Het huis waar Pluto staat, geeft aan waar we volgens onszelf niet voldoen aan…..

Pluto en relaties: de plek van Pluto in de horoscoop geeft aan waar jouw idee ligt of waar je aan vast blijft houden als terugkerende reactie in relaties. De stand van Mars geeft aan waar je door de ander "op afgerekend" wordt als er strijd ontstaat in de relatie, maar het is ook de plek waar je je bevestiging zoekt en jezelf wilt neerzetten. En Venus geeft aan hoe je doet om genegenheid te ontvangen en waar je bereid bent om compromissen te sluiten voor de goede vrede.

v.b. Pluto in 12 zoekt de ideale liefde in de vorm van een symbiose. Volledig opgaan in de ander. Dat is het vastgezette beeld van hoe je het moet doen in relaties. Venus in 11 sluit compromissen door zich aan te passen (om de vrede in de relatie te handhaven). En Mars in 9 wil graag zingeven en doelen stellen en heeft een hele uitgesproken mening waar de strijd om draait in de relatie. De ander zal op een gegeven moment zeggen dat de persoon met Mars in 9 het steeds beter weet, los van het feit of dat ook daadwerkelijk zo is.

v.b. Pluto in 7 zoekt de ideale liefde in de vorm van er altijd zijn voor de ander. Venus in 5 wil graag zelf bepalen, opeisen maar is bereid om compromissen te sluiten door de ander te erkennen in zijn of haar eigenheid en het spel der liefde aan te gaan. Mars in 6 wil zich graag manifesteren in dienstbaarheid en is bereid om veel te doen voor de ander maar wil controle houden in de relatie als daar strijd dreigt te ontstaan. De ander zal dan de tekortkoming zien in de vorm van het niet nemen van verantwoordelijkheid.

v.b. Pluto in 5 zoekt de ideale liefde door zichzelf de rol toe te eigenen van de prins(es) op het witte paard. De persoon met deze stand kijkt naar de ander hoe hij/zij de rol wil zien van de ideale partner en gaat die rol spelen. Venus in 10 heeft de partner nodig om zich als autoriteit te kunnen neerzetten in de buitenwereld. Men wil dus autonoom zijn in de relatie. Mars in 12 wil zich manifesteren door zich op te offeren en weg te cijferen voor de ander. Met deze stand kan de persoon zich slaaf maken van zijn/haar geliefde en volledig de controle kwijt raken. Bij tekortkoming gaat de ander overheersen en uitbuiten.

Om de vaste beelden van gedragspatronen los te laten in relaties, is het  belangrijk om naar deze punten te kijken en je bewust te worden welk gedrag je tijdens de jeugd hebt uitgekristalliseerd om de liefde en de aandacht van je ouders te krijgen of op te eisen. Dat patroon heeft effect en levert je iets op, dus houd je daaraan vast als je later in je leven relaties aangaat. De plaatsing van Pluto in huis en teken laat ook zien waar je manipulaties aangaat om je ego bevestigd te zien of waar je gevoelige punt ligt om macht te ontwikkelen.

--------------------------------

Wanneer Pluto in de radix in een hoekhuis staat: ben je in een vorig leven van een ander geslacht geweest. Een planeet in een hoekhuis komt duidelijker tot uitdrukking.
De plek waar Pluto echter staat in de radix, is juist de plaats waar je enorme kracht ligt, daar waar je kunt toveren. Voor het zover is, zul je eerst door het vierkantproces heen moeten, anders gezegd:  Pluto "kraken".

 

Pluto vierkant Pluto en het effect hiervan in de huizen.

Pluto symboliseert de Duivel en op dit plaatje zie je de hel of hades.

Naar mijn idee geeft de stand van Pluto in onze huidige geboortehoroscoop informatie over hoe we in een vorig leven aan ons einde zijn gekomen en welke emotie tot het laatst toe daarin de boventoon heeft gevoerd.

Pluto in het radix eerste huis:
De angst om er niet te mogen zijn. Het gevoel hebben dat je bij elke weerstand uit je omgeving een strijd moet leveren op leven en dood. Vanuit Karma is er het idee ontstaan dat je moet vechten om in leven te blijven. Bij pluto in het eerste huis spelen de oerdriften een grote factor en dit vooral op het gebied van het in stand houden van de soort en het zorgen voor nageslacht. Er is een soort instinctieve kracht om je voort te planten. Mensen met pluto in het eerste huis hebben vanuit een vorig leven een herinnering over gehouden dat ze steeds een strijd moeten leveren op leven en dood. Als ervaring is hier de situatie aan voorafgegaan dat men al strijdend en vechtend ten onder is gegaan. Tijdens het gevecht waren ze kansloos, maar niet angstig. De angst kwam pas nadat men het stoffelijke leven had verruild voor het "eeuwige". In dit leven heeft men het idee dat men steeds voor zichzelf op moet komen want de omgeving doet dat niet, sterker nog men ziet een aanval in elke kritische opmerking. Mensen met pluto in het eerste huis kunnen moeite hebben met collega`s of meerderen omdat er in veel situaties een dreigend gebaar of een verwensing wordt gezien. Je beleeft je grootste angsten binnen de relatie omdat je je onbewust steeds weer op het territorium van de ander begeeft. Steeds ben je met die ander bezig en je doet alsof je vreselijk zelfstandig bent maar dat is slechts een facade. Je ontleent je bestaansrecht aan de ander en in je eentje voel je je niet veilig.
Uitdrukkingsvorm: het hebben van charisma en aura, voelbaar op de lijn van seksualiteit. Verschrikkelijk zelfstandig zijn. Voor de eerste 3 jaar is het niet gelukt los te komen van de moeder---- blijft in de relatie (7) doorspelen (moeder). De ander moet zorgen voor je bestaansrecht. De kracht van seksualiteit wordt gebruikt om waardering voor jezelf te krijgen.
Pluto vierkant Pluto heeft te maken met relatiethematieken. Transit in 4 geeft een verandering weer in familierelaties met name met betrekking tot de moeder. Ga op eigen benen staan.
Transit Pluto in 5 geeft een sterke kinderwens weer, transformatie op dit gebied, liefdesverhoudingen.

Pluto in het radix tweede huis.
Minderwaardigheidscomplex.
Angst voor eigen kwaliteit en talent. Het idee hebben dat je het toch steeds verkeerd doet, dus begin je er maar gewoon niet aan.
Je denkt dat je niet zoveel kunt. Het werk dat gedaan wordt, is ver beneden niveau. Vanuit karma is de angst ontstaan dat je gepakt wordt als je laat zien dat je ergens goed in bent. Een diepe angst om het verkeerd te doen weerhoudt je om te laten zien wat je kunt, er zit een rem op. In een vorig leven ben je omgebracht juist omdat je iets heel goed kon of met iets bezig was waardoor je macht of aanzien kon verwerven. Er kan ook een herinnering leven aan een fatale fout die je toen hebt gemaakt, waardoor je nu de moed niet meer hebt om iets aan te durven. Misschien heb je toen heel hard moeten werken en ben je toch in armoede gestorven waardoor je nu het nut niet meer ziet om je nog druk te maken.
Pluto vierkant Pluto heeft te maken met werk en talenten. In het zesde huis zul je dus geconfronteerd worden met werken of je werkplek waar je de verandering zult ondergaan om jezelf te leren waarderen. Of in 5 met zelfexpressie.
Er bestaat de neiging de talenten van de ander te gaan ondersteunen (8) binnen of buiten de relatie. De essentie is: leer jezelf te waarderen. Voor de buitenwereld is het wel zichtbaar maar je moet jezelf de voeding geven, selfsupporting.

Pluto in het radix derde huis.
Contact (ook met jezelf).
Angst voor emotioneel en fysiek contact. Angst om contact te maken op een andere manier dan woorden. (Angst hebben voor delen van en daardoor ga je praten over). Je bent oorspronkelijk enthousiast maar houdt je in omdat je bang bent dat iets er zo verkeerd uit komt, dat je daarop veroordeeld wordt voor je leven. Dat is het karma, contact gestoord zijn geweest en nu niet meer durven.
Deze mensen kunnen behoorlijk manipuleren. De persoon in kwestie houdt de controle door in het contact alleen mentaal en verbaal te communiceren. Maar als iemand te dichtbij komt (emotioneel), is het oppassen geblazen. In het negende huis ga je de ideeën ontwikkelen die je kunt gebruiken om je uit te drukken.
Het negende huis geeft de uitdrukking van jezelf in de jij-vorm en het gebruiken van je eigen mening in de vorm van verbaal geweld (3).
Pluto vierkant Pluto transit betekent hier het leren verbinding te leggen d.m.v. andere vormen van contact. Weer emotioneel contact leren leggen.
Bij deze radixstand kun je je afvragen hoe  de communicatie vroeger thuis was?

Pluto in het radix vierde huis.
De thuissituatie. Vanuit karma word je geboren met een angst dat je niets bent en dat komt rechtstreeks tot uitdrukking in het gezin waarin je opgroeit.
Angst om je eigen wortels te voelen, om bij jezelf thuis te zijn. De thuissituatie vroeger was onderhevig aan stress waarschijnlijk door de vader. De persoon in kwestie gaat daardoor half buiten zijn lichaam leven en durft niet meer te voelen. De angst die opgelost moet worden is: je weer thuis te voelen in jezelf en de veiligheid voor jezelf creëren (stevige gevoelsbasis leren ontwikkelen).
In eerste instantie kun je jezelf gaan bemoederen (procesmatig) in de vorm van “ kicken op therapie”, en altijd maar weer vragen hoe het met anderen is. Je voelt je nergens thuis, dus geen enkele therapie voldoet. Deze mensen kunnen niet op zichzelf vertrouwen.
De transit in 6 heeft met werk te maken of met fysiek ziek worden.
Thuis zitten wordt een frustratie of stress: voor sommigen is het nodig om te breken met de familie.
Het doel van dit vierkantproces is om jezelf tot uitdrukking te brengen op een manier die jij wel wilt (jouw eigenheid durven tonen).

Pluto in het radix vijfde huis.
Jezelf zijn, je eigen impuls volgen. Er treedt een angst op wanneer je ongedwongen jezelf wilt zijn of je veelheid aan expressie, creativiteit en originaliteit zou willen laten zien. Die angst is ontstaan in een vorig leven waarbij een feest of plezierige activiteit uitliep op een ramp. Zodra je nu in een situatie geplaatst wordt waarin je ongedwongen jezelf mag zijn, ontstaat er een verkramping door de ervaring en herinnering van weleer. Omdat het vijfde huis ook staat voor liefdesverbindingen en erotiek kan het ook zijn dat je ervaring hier mee te maken heeft, waardoor je nu geen verbinding meer voelt met de energiestroom op liefdesgebied en seks. Je durft niet ongedwongen jezelf te zijn of op natuurlijke wijze spontaan te reageren omdat je vanuit karma het idee hebt opgebouwd dat je het moet bekopen met "de dood" als je plezier hebt. Typisch voor deze plutostand is de onbewuste afspraak met jezelf dat je nooit meer............. en dan houd je je in en je omgeving ziet niet wat er werkelijk in je omgaat. De speelse kant van het leven wordt in een vastomlijnd stramien geperst zodat je gaat leven via protocollen. Je hebt het gevoel dat je creativiteit, seksualiteit en alles wat je neerzet en laat zien, niet mag. (Dat hoort niet zo)
Alles wat spontaan vanuit het kind komt, wordt overgedragen op een manier van ”ga eens doen zoals anderen het doen” (11) dus sociale aanpassing wordt geëist.
Hier is sprake van het kind dat geremd wordt in zijn/haar spontaniteit, terwijl het juist heel speels kan zijn maar ook heel arrogant.
Pluto vierkant Pluto: je wordt gedwongen veranderingen in je leven aan te brengen op het vlak van relatie- seksualiteit of het krijgen van kinderen. Transit in 7 heeft impact op de relatie. Jezelf op de eerste plaats zetten of seksualiteit anders beleven. Wees nu eens jezelf maar wie is dat dan kun je je afvragen?
Dat is de Pluto vierkant Pluto ervaring. Je hebt een heleboel rollen gespeeld vanuit de angst om afgewezen te worden maar de vraag is wie je nu zelf bent.

Pluto in het radix zesde huis.
Perfectionisme. Vanuit karma is er een angst ontstaan om je verantwoordelijkheid te nemen omdat er toen iets mis is gegaan op het ultieme moment waarin jij de beslissende factor speelde, daardoor heb je moeite met het maken van keuzes. Je verliest jezelf uit het oog en gaat er het liefst heimelijk vandoor als de situatie zodanig is dat je daarin je verantwoordelijkheid moet nemen. Je laat het zover komen dat anderen jou moeten zeggen wat en hoe je het moet doen en dat kan zich gaan manifesteren in een ziekte.
De angst voor verantwoordelijkheid is zo groot dat het je drijft tot perfectionisme. Je vindt zelf dat anderen vinden dat je het nooit goed genoeg doet. Ziekte kan heel goed als indicatie (signaal, graadmeter) aangeven hoe je met je eigen verantwoordelijkheden omgaat. Ziek worden is dus een signaal dat je aan je eigen verantwoordelijkheid voorbij gaat.
Je probeert eigenlijk jezelf te ontlopen (12) door niet op de voorgrond te komen.
Pluto vierkant Pluto geeft angst voor doktoren, ziektes enz., dwangmatig met voeding bezig zijn. Doel is minder perfectionistisch te zijn en leren om te gaan met dwang en controle.

Pluto in het radix zevende huis.
Angst voor verbinding met de ander. Vanuit karma is er iets in de relationele sfeer misgegaan. In dit leven streef je naar een harmonieuze verbinding maar zodra die er is, komt de angst naar boven dat dit niet kan en vervolgens ga je het zitten ondermijnen.
Je voelt je eenzaam in de relatie die je aangaat. Je hebt angst voor zelfverlies in de relatie, verloren of verdwaald voelen. De schijn van een goed huwelijk wordt opgehouden. Eigenlijk zit je op een eiland (eerste huis) en denk je je dat je door bij jezelf te blijven er geen last van hebt.
Pluto vierkant Pluto heeft als doel de angst voor het verlies van jezelf in de ander te stoppen en jezelf leren af te bakenen.
Je moet leren jezelf echt te binden in een relatie wat voorheen niet gebeurd is. Problemen kunnen ontstaan door de transit in 10; door je werk word je geconfronteerd om naar je partner te kijken.
Met deze radixpositie ligt de scheiding continu op de loer.

Pluto in het radix achtste huis.
Angst voor intimiteit. De betrokkenheid met de ander is zo groot dat je het in werkelijkheid niet kunt hanteren zodat je mee gaat in een proces waar je niet achter staat. Vanuit karma heb je een angst opgebouwd om al je emoties te delen want daar ben je op afgerekend. Nu hoop je in stilte dat die ander wel verandert op de juiste wijze maar je blijft daardoor zelf heel lang aan een oud patroon vasthouden.
Deze mensen kunnen het leven heel goed beheersbaar houden. Zaken worden heel concreet en nuchter benaderd. Verlangen, hartstocht, emotie en het ongeziene worden in bedwang gehouden; wordt ontkend om de greep op het bestaan te kunnen hanteren.
Deze mensen worden vnl. gedreven door onbewuste drijfveren. Ze hebben overal een verklaring voor om hun rationele gedragspatronen recht te breien.
Doel is het durven over te geven aan alles wat te maken heeft met de stroom van het leven. Voor sommigen staat zakelijkheid bovenaan en kan de gedachte leven dat seksualiteit alleen maar met voortplanting heeft te maken.
Pluto vierkant Pluto vraagt om het toelaten van de ander in je leven- de overgave, het durven delen van intimiteiten.
Transit in 11: de sociale contacten komen onder druk te staan, dus je bent aangewezen op die ene.

Pluto in het radix negende huis.
Angst om voor je eigen waarheid (mening) te gaan. Je ervaart een enorme angst om te leven volgens jouw inzichten en maakt er daarom een levensinvulling van om na te gaan hoe anderen daarover denken. De zingeving van de mensen om je heen wordt bepalend voor hoe jij je leven leeft en dat wekt enorme innerlijke spanning in je op omdat je daardoor jouw eigen levensplan ondermijnt. Je bindt in wanneer er discussies ontstaan door je eigen onzekerheid. Vanuit karma heb je nog de herinnering aan het aanpassen aan een leven waarin je je liet hersenspoelen om te kunnen overleven. Nu wil je naar je eigen overtuiging kunnen leven maar dat wekt steeds weer die angst op dat je het dan met de dood moet bekopen.
Je kunt in dit geval een pragmaticus zijn, bent niet begrepen, geloofd dus moet je eerst dingen gaan leren (3). Anderen nemen je waar als dogmaticus. Manipulatie is ook hier aanwezig.
Pluto vierkant Pluto geeft een crisis van visie en zingeving. Je moet leren om je waarheid niet te verwarren met die van een ander. Je moet gewoon leren waar je voor gaat en hoeft het niet specifiek uit te dragen.
Pluto vierkant Pluto is het proces waarin ingezien wordt dat er geen macht meer is vanuit het woord en de visie. Er ontstaat besef dat de waarheid uitsluitend voor jezelf geldt en niet voor de ander; het vierkantproces leert je te zeggen wat je bent.
Transit vanuit 11: hier wijzen de sociale contacten erop dat je niet gewenst bent.
Transit vanuit 12: zingeving zoeken van het leven.

Pluto in het radix tiende huis.
Manifestatieangst. Je durft je eigen autoriteit niet te laten zien omdat je bang bent dat je positie je leven gaat verpesten. Vanuit karma is daar een angst op ontstaan waardoor je nu in een continu onderhuids protest zit met de buitenwereld. Je past je aan en speelt op safe maar eigenlijk wil je dat niet.
Je wordt constant uitgenodigd om je te manifesteren terwijl je dat juist niet wilt. In de trant van ik ben er maar let niet op mij en moet je hem of haar eens zien.
Het ondermijnde aspect is de twijfel aan jezelf, waardoor je je kunt gaan terugtrekken in je binnenwereld (4). Het is van belang om je kracht en manifestatie, emotioneel te onderbouwen. Bij je optreden moet je rekening houden met de gevoeligheden van jezelf en je omgeving anders ontstaat er het effect van een soort bulldozer en wals je continu over anderen heen die dan weer over jou heenwalsen.
Contact met je innerlijke wereld is heel belangrijk. Het carrièrepatroon kan leidinggevende functies geven maar ook machtsstrijd. Wanneer je in je kracht bent, zit je in een natuurlijk leiderschap.
Je wordt dan gevraagd voor werk en je hoeft zelfs haast niet te solliciteren.
Pluto vierkant Pluto: je moet je machtsstreven omzetten in een gevoelsmatige kracht. Transit in 1 geeft de mogelijkheid van persoonsverandering, wanneer Pluto over de Ascendant gaat.
Het tweede huis transit heeft in directe mate met je beroep te maken. Pluto in 10 in de radix, heeft ook te maken met de ambitie van je moeder die rechtstreeks op je werd/wordt overgedragen.

Pluto in het radix elfde huis.
Angst om het middelpunt te zijn. Vanuit karma is er een angst ontstaan dat je wordt verraden wanneer je je aansluit bij een groep. Je zoekt juist verbinding met groepen omdat je een bepaald ideaal nastreeft maar er leeft een onderhuidse angst voor dictatuur of groepsdwang. De angst is ontstaan omdat je in vorige levens bent verraden door je eigen mensen.
Je bent juist steeds het middelpunt doordat je afwijkend gedrag vertoont: door gek te doen, onhandelbaar te zijn. Eigenlijk weet je niet hoe je je moet verhouden tot de ander.
Het elfde huis manifesteert ook de toekomstvisie; het concept van de toekomst is zwaar. Je hebt angst voor de toekomst en waar we op weg naar toe zijn.
In het vijfde huis ben je alleen met jezelf bezig, zonder met anderen te zijn. Je kunt ook de groep willen manipuleren om een greep naar de macht te doen.
Pluto vierkant Pluto geeft je de mogelijkheid om je sociale kwaliteiten te herwaarderen en tevens je houding t.o.v. je omgeving te veranderen. Je kunt gewoon zijn tegen anderen en het speelse voorbeeld leren vertegenwoordigen. Het vierkant zal in 2 of 3 vallen. In 2 zul je talenten ontdekken om iets met groepen te doen. Je kunt van werk veranderen.
In 3 zal het te maken hebben met je communicatieve houding. in eerste instantie zal jouw vorm van communicatie geen effect hebben op anderen waardoor je nieuwe taal moet zoeken om over te komen.

Pluto in het radix twaalfde huis.
Voorwaardelijk in het leven staan. De verbinding met anderen is zo groot dat je een deel van jezelf verliest wat bij scheiding een enorme pijn kan veroorzaken omdat dat stukje aura meegaat met die ander. Je maakt op een kosmische manier verbinding door jezelf helemaal op te laten gaan in de relatie. Vanuit karma is de pijn voor de scheiding zo groot dat je angst krijgt om je volledig te binden of wanneer je dat wel doet weer los te moeten laten.
Altijd een voorbehoud hebben om nog weg te kunnen. Er is sprake van bindingsangst en verlatingsangst. Er is behoefte aan eenheid en om deel uit te maken van de kosmos. Er is een soort gevoel van ik voel me schuldig dat ik op aarde ben. Ik wil terug want niemand ziet me.
Als ik het leven aanga, moet ik het ook weer loslaten. Als ik het niet aanga, ben ik voor niets gekomen. Binden is altijd verliezen.
Er heerst een dubbel schuldgevoel: schuld omdat het kosmische is losgelaten en schuld waar het leven niet wordt aangegaan.
De problemen worden diep ervaren, maar in afzondering. Deze personen trekken mensen aan die het hen onmogelijk maken in de liefde. Ze worden heel praktisch (6), heel vlijtig en doenerig en zijn bang voor het ongeziene (geesten, spoken, de geesteswereld).
Wat men moet leren is het besef van eenheid en het zijn in dualiteit: te verbinden. Vaak is de verbindende schakel het praktische werk, waar aandacht en de zorg voor het collectieve aanwezig is. Dit zijn mensen die veel met dromen kunnen doen.
In de prenatale fase heeft de moeder een plutonische ervaring meegemaakt tijdens de zwangerschap, waardoor je de ervaring hebt gehad niet zo graag aan het leven te willen beginnen.
Pluto vierkant Pluto: je wordt gedwongen in de thuissituatie jezelf te hervinden in de kosmische brij. Voor jezelf gaan en jezelf hervinden.

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login