Pagina
Menu

Vulkanus

In het kort de mythe.

Vulkanus werd verbannen door zijn ouders en van hun planeet geduwd waardoor hij kreupel op aarde terecht kwam. Daar aangekomen kon hij nauwelijks lopen, maar ging aan het sleutelen en knutselen en maakte zichzelf twee krukken waardoor hij beter met zijn handicap om kon gaan en daar zelfs een kwaliteit uit ontstond. Uit de onhandigheid ontwikkelde zich een vaardigheid.

In de horoscoop staat Vulkanus voor de verkramping en aan ons de taak om op dat vlak los te komen van de identificatie met een ervaring uit het verleden om daar te leren helemaal onszelf te zijn.

De aanvankelijke verkramping
Hier zien we de onhandigheid die door het loskomen van identificatie en door eigen ervaring tot kwaliteit uit kan groeien. Op het moment dat je vergeet dat je een verleden hebt, breekt er iets anders door, datgene wat niet geconditioneerd is. Dan ontstaat: ik ben wat ik ben en ik hoef daar niets aan te veranderen. Hier ben je in staat je volledig te deconditioneren.

  

Vulkanus in de huizen.

Vulkanus in het eerste huis.
Mag ik zijn zoals ik ben? De verkramping ligt op je optreden, want je staat op gespannen voet met je bestaansrecht. Je durft jezelf niet te laten zien en vervalt in cliché gedrag; je gedraagt je zoals het hoort. Je wilt controle hebben over de omgeving om jezelf te beschermen en om niet te hoeven laten zien wie je werkelijk bent. Je kunt onvrede hebben met je lichaam ( sekse of fysiek). De kwaliteit ligt bij het op een ontspannen wijze volledig jezelf kunnen zijn, op een autonome manier handelen en autonoom zijn.

Vulkanus in het tweede huis.
De verkramping ligt op de innerlijke zekerheid. Je bent in contact gekomen met sterke waarden en normen die aanleiding hebben gegeven tot die verkramping. Je hebt een onderwaardering voor je talenten zodat die aanvankelijk niet tot ontwikkeling komen. Je moet jezelf open stellen om te zien wat je gaven en talenten zijn en stoppen met het hebben van vooroordelen. Hier wordt er van je gevraagd gewoon te doen wat je moet doen en zaken gewoon aan te pakken zelfs eventueel zonder diploma’s.

Vulkanus in het derde huis.
Er is sprake van een communicatieve verkramping op de communicatie met jezelf en met de buitenwereld. Je kunt iemand zijn die niets zegt of iemand die veel zegt en toch niets zegt. Het werkelijke contact met de omgeving is er niet, waardoor je gedeprimeerd kunt raken. Als kind kun je daardoor gaan stotteren en als volwassene wordt vaak een beroep gezocht (bv. logopediste) om het eigen probleem via anderen te ervaren.
De kwaliteit ligt in het communiceren via de intuïtie, zonder woorden. Je wordt in eerste instantie niet begrepen door anderen. Wanneer je niet meer wilt communiceren, kom je los van de verkramping.

Vulkanus in het vierde huis.
Hier ligt “de verkramping”  in het omgaan met emoties. Dat kan zich fysiek manifesteren in de vorm van aanrakingen niet als plezierig ervaren. Aanvankelijk kon je de alledaagse routine als sleur ervaren waardoor je niet voldoende contact hebt gemaakt met je lichaam. Vaak wordt er niet veel meer herinnerd van de jeugd. De kwaliteit die hieruit kan ontstaan is dat emoties op een hele spontane wijze vrij kunnen komen zonder geconditioneerd te zijn. Je kunt heel goed leren invoelen in anderen op het juiste moment. De omgeving kan je als “hard” ervaren omdat je niet volgens de vaste gedragspatronen reageert.

Vulkanus in het vijfde huis.
Dit is de plek waar je jezelf kunt zijn, je unieke ik, de manier van "zijn" zonder dat je van buitenaf beïnvloed bent. Je bent niet gestructureerd of gevormd door het verleden (4e huis) of door de maatschappij (6e huis). Hier kun je helemaal op je eigen manier creatief zijn. De verkramping zit aanvankelijk op het beeld dat je van jezelf hebt, je onderwaardeert jezelf en daardoor beknot je je eigenheid. Dit gevoel kan ook zijn ontstaan doordat de ouders bv. liever een jongen dan een meisje hadden gehad. Mensen met Vulkanus in 5 kunnen plezier maken, zien als een opgave; ze doen zogenaamd leuk en passen hun gedrag hierin aan. De rol die dan gespeeld wordt, komt niet "eigen" over. Vulkanus laat je vervolgens alles los zien en zorgt ervoor dat je een autonome persoonlijkheid wordt die prima alleen kan zijn.  Mensen vinden zichzelf in muziek, creativiteit of in het scheppen en creëren. Vulkanus laat je in het moment, het nu "zijn" en zorgt dat je los komt van wat was of wat nog moet komen. Tot die tijd voel je je misschien uitgelachen of niet serieus genomen, ben je verkrampt. Het is ons geboorterecht om los te komen van oude patronen. Vulkanus vereist inzicht en staat voor datgene wat geen traditie is.

Vulkanus in het zesde huis.
Dit is de plek waar we verantwoordelijkheden dragen voor de buitenwereld en de binnenwereld. Daar waar we een antwoord kunnen geven aan onszelf. Aanvankelijk is er een probleem om je fysiek te kunnen ontspannen. Er heerst het gevoel van gebukt gaan onder verantwoordelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat men werk zoekt, dat eigenlijk beneden het niveau ligt. De kwaliteit ontstaat daar waar men in staat is het eigen werk te creëren ( zelfs evt. zonder diploma`s) en vanuit jezelf iets neer te zetten. Vulkanus in 6 kan er zelfs toe leiden dat mensen paranormale werkzaamheden kunnen gaan verrichten.

Vulkanus in het zevende huis.
Binnen relaties wil je een sterke controle hebben over de ander. Je verplaatst de “verkramping” in projecties op je partner. Je kunt daarbij het gevoel hebben dat je geen relaties aan kunt gaan. Je onderdrukt de ander of je laat je onderdrukken door je minderwaardig op te stellen. De kwaliteitskant is dat je een unieke relatie met jezelf kunt hebben. Je hebt geen partner nodig om jezelf aan te vullen. Je kunt gewoon in een relatie stappen omdat het “ leuk is “, zonder belangenverstrengeling.

Vulkanus in het achtste huis.
Er is een behoefte sterke controle te willen houden, waardoor men weigert de dualiteit te erkennen maar alleen de realiteit wil zien. Het stappen in de wereld van de meerdere dimensies wordt daardoor onmogelijk gemaakt. Deze mensen hebben juist veel informatie en kennis vanuit de kosmos en kunnen in meerdere dimensies kijken. Het is voor hen heel moeilijk om in de dagelijkse werkelijkheid te functioneren. Mensen die door de omgeving als onstabiel worden gezien. Ze kunnen dingen waarnemen die er niet zijn. Ze krijgen a.h.w. opdracht om dat uit te voeren. (vb. mensen met een zwangerschapspsychose, mensen die na de geboorte van het kind het pad kwijt raken.) Oorzaak is een verkramping op de seksualiteit. Daar is thuis geen goed voorbeeld van gegeven. Zij kunnen het idee hebben dat zij schuld hebben aan de geboorte want zij zijn het produkt van seks. Compensatievorm hiervan is dat men de femme fatale speelt of don Juan of seks afwijst. Deze mensen oefenen overal controle op uit en willen niet loslaten. Controle wil zeggen omstandigheden naar je hand zetten om de greep op de dingen en het bestaan niet uit handen te geven uit angst voor overgave. De kwaliteit is dat ze meer zien en weten dan ze zich bewust zijn maar dat komt pas vrij als ze de greep op het bestaan durven los te laten.

Vulkanus in het negende huis.
De verkramping zit op de visie, filosofie en het denken. Er is een gevoel van “ik weet het niet, anderen weten het niet”. Het lijkt alsof je niet past in het schoolsysteem. Het beeld dat jij hebt past niet in het wereldbeeld. Je hebt een afwijkende mening op alles wat in het leven belangrijk is en op de gangbare moraal. Aanvankelijk kan je moeilijk aangeven wat je eigen levensvisie is, maar je bent in staat feilloos aan te geven wat in het verhaal van de ander niet klopt. Als je blijft hangen in de dogma’s die je van huis uit meegekregen hebt, blijf je in de verkramping. Je kunt op elk moment zien, wat de zingeving van dat moment is. De kwaliteit van het leven is belangrijk voor je. Je hebt veel sjamanistische kennis en je staat heel dicht bij de natuur waardoor je symboliek begrijpt.

Vulkanus in het tiende huis.
De maatschappelijke ladder is een soort wenteltrap. Hier is sprake van mensen die onder hun niveau werken en gezagsproblemen hebben. Er is in de jeugd een dubbel signaal van de ouders geweest over wat je wilde worden. Je trad op als een soort klussenbedrijf of je was manusje van alles. Je zet je af tegen de buitenwereld omdat je het op je eigen manier wilt doen. Vanuit de verkramping ga je dingen doen die bij je passen, dus dan ontstaat je eigen uniciteit. Je vindt zelf uit waar je goed in bent. Het gevoel is er niet van; ik bereik iets maar meer van; ik bereik niets en als je het eindelijk te pakken hebt, heb je het idee dat je helemaal niets hoeft te bereiken. Er is sprake van een sterke moederbinding, een verkrampte binding waar je van los moet komen. Breken met je traditie en afkomst kan een gevolg zijn. Belangrijk is het om geen werkzaamheden van de ouders voort te zetten. Beroep of afstamming kan in de lijn liggen van de moeder.

Vulkanus in het elfde huis.
Je gedraagt je anders of buitensporig in de groep, ontstaan uit onderwaardering waardoor je opvalt terwijl je het eigenlijk weer niet wilt.
Positief gezien ontstaat hier de kwaliteit uit dat je in staat bent om anderen enthousiast te maken voor van alles en nog wat.
Je manifesteert jezelf in het moment en dat kan dus steeds wisselen, waardoor mensen moeilijk hoogte van je krijgen.
De opvoeding heeft weinig sociale aanknopingspunten gegeven, je kwam daar in de underdog positie.
Je kwaliteit is dat je uiteindelijk juist heel goed in groepen kunt werken en daarin volledig jezelf leert te zijn.

Vulkanus in het twaalfde huis.
Er is een sterk religieus besef maar dat kan ontkend worden. Alles wat er aan paranormale zaken bij jezelf aanwezig is, wordt aanvankelijk ontkend. Je hebt een aanwezig talent om de werkelijkheid te ontdekken maar doordat er in het begin meer sprake is van overleven dan leven, bestaat de mogelijkheid dat je je terugtrekt uit de maatschappij. Het 12de huis betekent loslaten maar de eenheidsbeleving wordt omgezet in een alleen zijn. Het alleen zijn kan op een gegeven moment ook positief ervaren worden waardoor je je toch met iedereen verbonden voelt. Je hebt de mogelijkheid om verbonden te zijn met alles en iedereen, maar pas dan als je het leven ervaart zoals het is en je ervaringen gewoon toelaat.


 

« vorige top volgende »

© CathDesign.nl | Powered by CMSimple | Login